BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Katarzyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Nowoczesny kanał dystrybucji. Współczesne standardy i strategie rozwoju
Modern Channel of Distribution. Contemporary Standards and Development Strategies
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 81-90, tab., bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Issue title
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Keyword
Handel detaliczny, Strategia marketingowa, Marka produktu, Polityka cenowa, Kanały dystrybucji
Retail trade, Marketing strategy, Product brand, Pricing policy, Distribution channels
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy konkurencji w handlu detalicznym; roli i znaczenia nowoczesnych strategii marketingowych w procesie konkurowania. W artykule omówiono podstawowe strategie nowoczesnego handlu w Polsce: politykę niskich cen, lokalizację nowoczesnego handlu w centrach handlowych, rozwój marek prywatnych, koncentracji w handlu. (abstrakt oryginalny)

The article concerns competition in retailing as well as the role and significance of modern marketing strategies in the process of competition. Basic strategies of modern trade in Poland: low-prices policy, location of modern trade in shopping centers, private brands developing, concentration of the trade, are discussed in this paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AC Nielsen. (2007). Shopper Trends Pozyskano z: www. retailpoland.com
 2. Domański, T. (2001). Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa-Łódź: Wydaw- nictwo Naukowe PWN.
 3. Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 4. Feldy, M., Mróz, B. (2011). Rozwój handlu internetowego w Polsce. W: U. Kłosiewicz-Górecka (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 214-233.
 5. Kłosiewicz-Górecka, U. (red.) (2007). Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 6. Kłosiewicz-Górecka, U. (2011). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu zagranicznego w Polsce. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 126-143.
 7. Kowalska, K. (2012), Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 8. Krall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 9. Kubacka, D. (2012). Klienci najczęściej robią zakupy w dyskontach Biedronka. Pozyskano z: www. retailpoland.com
 10. Private labels get sophisticated (2009). Pozyskano z: www.retailpoland.com
 11. Private labels in Poland: buying ad half price (2009). Pozyskano z: www.pmrpublications.com
 12. Procesy konsolidacji i koncentracji w handlu, Handel. Pozyskano z: www.retailponad.com
 13. Richardson, P.S., Dick, A.S., Jain, A.K. (1994). Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality, Journal of Marketing, 58(4).
 14. Twardzik, K. (2012). Produkty codziennego użytku sprawdzają się jako marki własne. Pozyskano z: www.retailpoland.com
 15. www.apsys-international.fr
 16. www.arl.pl
 17. www.pmrpublications.com
 18. www.retailpoland.com
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu