BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węcławski Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity
The Influence of Financial Crisis on Private Equity Investments
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 21-29, tab.
Keyword
Kryzys finansowy, Inwestycje, Private equity, Rynki finansowe
Financial crisis, Investment, Private equity, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu kryzysu finansowego, który rozpoczął się we wrześniu 2008 roku, na rynek private equity w Europie. Dla uchwycenia zmian, do jakich na nim doszło w wyniku załamania koniunktury gospodarczej, analiza zostanie oparta na danych statystycznych obejmujących lata 2005-2009. Koniec okresu analizy wyznaczany jest przy tym przez moment dostępności ostatnich pełnych danych. Obejmuje ona działalność instytucjonalnych inwestorów private equity, w odniesieniu do których dostępne są dane statystyczne gromadzone przez EVCA. (fragment tekstu)

Private equity investments are by nature connected with higher risks. At the time of financial crisis the risk of running a business grows and this fact highly influences private equity market. The last financial crisis led to strong reduction in acquisition of capital by private equity investments, which was particularly connected with investing less financial means by financial agents. The consequences of this situation affected companies seeking external capital in order to finance their growth as well as entities interested in buy-outs. Financial crisis made private equity investors redeem the shares and suffer losses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2010 EVCA Yearbook, June 2010.
  2. Block J., P. Sandner, Wie wirkt die Finanzkrise auf Venture-Capital-Finanzierungen aus?, "Finanz Betrieb" 2009, nr 7-8.
  3. Private equity and generational change, EVCA, march 2005.
  4. Knauer T., J. Marx, Fundraising im deutschen Private Equity-Markt - Der Einfluss des Finanzmarktes, "Finanz Betrieb" 2009, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu