BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
Title
Funkcjonowanie światowych giełd papierów wartościowych w obliczu globalnego kryzysu finansowego
The Functioning the Global Stock Exchanges in the face of the Global Financial Recession
Source
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 59-74, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Keyword
Kryzys finansowy, Giełda papierów wartościowych, Interwencjonizm państwa
Financial crisis, Stock market, Government intervention
Note
streszcz., summ.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Diba B.T., Grossman H.I., The theory of rational bubbles in stockprices, The Economic Journal, September 1988.
 2. Gruszczyńska-Brożbar E., Funkcjonowanie GPWw Warszawie, MD, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 3. Gruszczyńska-Brożbar E., Analizy giełdowe, MD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 4. Gruszczyńska-Brożbar E., Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 6. Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG-Press, Warszawa 2000.
 7. Lucas R. E., Expectation and the neutralisty of money, Journal of Economic Theory, April 1972.
 8. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Muth J. F., Rational expectation and the theory of price movements, Econometrica 1961, No. 29.
 10. Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1995.
 11. Reinhart C.M., Rogoff K. S.,Is the 2007 U.S. subprime financial crisis so different? An international historical comparison, http://www.economics.harvard.edu.
 12. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnic-two Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. Sargent T., Rational expectations and the reconstruction of macroeconomics, [w:] The rational expectations revolution: readings from the front line, red. Miller P. J., Cambridge 1996.
 14. Shiller R. J., The subprime solution: how today sglobalfinancial crisis happened, and what to do about it, http://press.pririceton.edu/.
 15. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 16. Taylor J. B., The financial crisis and the policy responses: an empirical analysis of what went wrong, NBER Working Paper, styczeń 2009, No. 14631, http://www.stanford.edu.
 17. Vintcent Ch., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe, LIBER, Warszawa 2000.
 18. http://www.nyse.com.
 19. http://www. world- exchanges. org.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu