BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polszakiewicz Barbara
Title
Cykl koniunkturalny w Polsce w kontekście cyklu światowego
Poland's Business Cycle in the Context of the World Cycle
Source
Ekonomia i Prawo, 2009, t. 5, s. 103-116, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa. Cz. 1
Keyword
Cykl koniunkturalny, Analiza empiryczna, Koniunktura gospodarcza
Business cycles, Empirical analysis, Business trends
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Hewitt P., On the macroeconomic effects of .major technological change, [w:] Helpman E. (ed.), General purpose technologies and economic growth, The. MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
 2. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Benassi C., Chirco A., Colombo C., The new Keynesian economics, Oxford UK-Cambridge USA 1994.
 4. Benhabib J., Rogerson R., Wright R., Homework in macroeconomics I: Basic theory, Homework in macroeconomics: Aggregate fluctuations, NBER Working Paper 1990, No. 3344, Cambridge, MA.
 5. Burns A. F., Mitchell W. C., Measuring business cycles, "Studies in Business Cycles", No. 2, New York 1947.
 6. Dejong D., Ingram B., Wen Y., Whiteman C., Cyclical implications of the variable utilization of physical and human capital, University of Pittsburgh Working Paper, Pitts-burgh 1996.
 7. Greenwald B. C., Stiglitz J. "E., New and old Keynesians" Journal of Economic Perspectives", Winter 1993.
 8. Gomułka S., Polska reforma gospodarcza w latach 1990-91. Zasady, środki działania i wyniki reformy, [w:] Gospodarka polska 1990-1993. Ocena doświadczeń - postulaty polityki gospodarczej, Studia i Materiały, z. 43, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1993.
 9. Kołodko G.W., Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992.
 10. Kydland F., Prescott E., Time to build and aggregate fluctuations, "Econometrica" 1982, Vol. 50.
 11. Reading S., The low-skill, low-quality trap: strategic complementarities between human and R&D, "The Economic Journal" 1996, Vol. 106.
 12. Mankiw N. G., Taylor M. P., Economics,Thomson Learning, Australia-Canada-Mexico- -Singapore-Spain-United Kingdom-United States 2006.
 13. Polszakiewicz B., Periodyzacja współczesnego cyklu koniunkturalnego jako przesłanka efektywnej polityki stabilizacji, [w:] Ład instytucjonalny w gospodarce, 1.1, red. Polszakiewicz B., Boehlke J., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 14. Polszakiewicz B., Podstawowe prawidłowości cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 15. Polszakiewicz B., Synchronizacja czy dezintegracja światowego cyklu koniunkturalnego?, [w:] Borkowska B., Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Ekonomia 2006, nr 1131.
 16. Polszakiewicz B., Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w polskiej polityce stabilizacyjnej, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. 1, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 17. Siebert H., Klodt H., Towards global competition: catalysis and constraints, [w:] 21-st century economics dynamics, OECD, Paris 1999.
 18. Tichy G. J., Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose, Berlin-Heidelberg- New York 1976.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu