BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krełowska-Kułas Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Miłkowska Alicja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka
Impact of Silages on Milk's Organoleptic and Microbiological and Physico-chemical Properties
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 93-102, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Mleko
Food commodities, Commodity research, Milk
Note
summ.
Abstract
W dostępnej literaturze krajowej nie wiele jest prac na temat jakości mleka krów żywionych dawką pasz z udziałem kiszonki. Celem przeprowadzonego doświadczenia było badanie składu i niektórych właściwości mleka krów żywionych dawką z udziałem kiszonki. (fragment tekstu)

The investigations have been conducted on the milk samples obtained from 54 cows of the nob breed. The cows have been fed in the following way: in the first group of farms with fodders containing dent corn silages, in the second with betroot leaves silage and in the third with grass silage. It has been found that the quality of milk is dependent on the kind of fodder used. Milk obtained from cows fed with dent corn silage received best organoleptic, physico-chemical and microbiological evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski H., Prace z zakresu Towaroznawstwa i chemii, "Zesz. Nauk. AE Poznań" 1976, 68, 23-28.
 2. Baevre L., Sane O., Nedkvitne J.J., Proc 3rd Silage Conf., Edinburgh 1974.
 3. Cena M., "Przegl. Mleczarski" 1976, 9, 9.
 4. Gradnt D.R., Patel P.R., J. Dairy SC 1980, 63, 5, 756-761.
 5. Koterska B., Hoppe K., "Przegl. Mleczarski/ 1976, 8, 11.
 6. Kratochvil L., Mergl M., Sb.Vys.Sk.Praha Eada B 1980, 32, 109-122.
 7. Leonhard-Kluz I., Barabasz J., Huma W., Trojnacka A., "Roczn.Nauk.Zoot." 1981, 8, 1, 267-277.
 8. Łuczak M., Laskowski K., Dąbrowska W., Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN Olsztyn 24-26 I, 1975, 5-6.
 9. McLeod D.S., Wilkins R.J., Raymond W.P., J. Agric., Camb., 1970, 75, 311-319.
 10. Pamuła K., Zesz.Nauk. AR Kraków, 87, "Zootechnika" 1973, 13, 45.
 11. Pijanowski E., Chemiczne i higieniczne problemy żywnościowe - mleko, PAN, Wrocław 1974.
 12. Pijanowski E., Zarys chemii i technologii mleczarstwa. PWRiL, Warszawa 1980.
 13. Podkówka W., Nowoczesne metody kiszenia pasz, PWRiL, Warszawa 1979.
 14. Ruszczyc Z., Metodyka doświadczeń zootechnicznych, PWRiL, Warszawa 1970.
 15. Smyk B., Rocz.Nauk Rolniczych 1957, Ser. B-71, 313.
 16. Tayler J.G., Aston K., Anim. Prod. 1976a, 23, 197-209.
 17. Tayler J.G., Aston K., 1976b, 23, 211-221.
 18. Tayler J.G., Aston K., Daloy S.R., Anim Prod. 1979, 28, 171-181.
 19. Trela S., Kaniok R., Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1967, 73, 62.
 20. Valentins S.C., Wickes R.B., Aust.J.Exp.Agric.Anim.Husb. 1979, 19, 290-296.
 21. Wilkins R.J., Wilson R.F., Cook J.F., Proc. 12th Int.Grassld.Congr., Miscow 1974a.
 22. Wilkins R.J., Wilson R.F., Woolford M.K., Proc. 5th Gen.Meet.Eur. Grassld.Fend., Uppsala 1973.
 23. Wiślińska J., Rocz.Nauk Roln. 1963, 81, 3-4, 591-611.
 24. Zmarlicki S., Gaweł J., Ogórkiewicz E., Sałek A., Skrypt SGGW AR, Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu