BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela-Jaśkowska Janina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Szostak-Kotowa Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Zależność stopnia mikrobiologicznego zakażenia mleka spożywczego od pór roku
Dependence of Consumer Milk's Microbiological Contamination Degree on Year Seasons
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 103-114, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Mleko, Mikrobiologia, Toksykologia żywności, Jakość mikrobiologiczna
Food commodities, Commodity research, Milk, Microbiology, Food toxicology, Microbiological quality
Note
summ.
Abstract
Źródeł zakażenia mleka może być wiele, a wszystkie obniżają jego mikrobiologiczną jakość. Przez cały okres od udoju aż do konsumpcji może ono ulec dodatkowemu zakażeniu zaczynając od niehigienicznego przeprowadzenia udoju poprzez niewłaściwe przechowywanie oraz nieodpowiednie warunki transportu. Celem niniejszej pracy była jakościowa i ilościowa ocena stanu mikrobiologicznego mleka w zależności od pór roku. (fragment tekstu)

In the paper the authors have presented the results of year long investigations of full fat milk designed for children. The following indicators of microbiological quality have been selected: the coli test, bacteria overall volume, presence of fungi, Salmonell and Shigell bacteria types, morbific staphylococcuses. It has been found that a microbiological picture is worst in summer months. Moreover, the dependence of the coli test and bacteria overall volume on the seasons has been found. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burbianka M., Pliszka A., Mikrobiologia żywności. Mikrobiologiczne badania produktów żywnościowych, PZWL, warszawa 1970.
 2. Campbell A.D., Sampling foodstuffs for mycotoxin analysis. Pure and Appl. Chem. vol. 52, s. 205-211, Pergamon Press Ltd 1979.
 3. Glatz B.A., Brundwig S.A., Enterotoxin production in milk by eneterotoxigenic Escherichia coli. J.of Food Prot., 1980, vol. 43, nr 4, s. 298-299.
 4. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania., PWN, Warszawa 1978.
 5. Kétyi I., Pácsa S., Emödy L., Vertényi A., Kocsis B., Kuch B., Shigella dysenteriae 1-like cytotoxic enterotoxins produced by Salmonella strains, Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung. 1979, 26, s. 217-223.
 6. Kétyi I.,Emödy L., Pácsa S., Vertényi A., Kontrohr T., An altered heat-labile enterotoxin (Lt') produced by Escherichia coli aerogroup 055 strain, Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung. 1979, 26, s. 255-262.
 7. Major P., Quantitative determination of Staphylococcal B-Type enterotoxin with Laurell's electroimmune diffusion method, Acta Microbiol. Acad.Sci Hung. 1979, 26, s. 333-336.
 8. Müller E., Loeffler W., Zarys mikologii, PWRiL, Warszawa 1972.
 9. Tolle A., Bacterial association and metabolic activity in milk and dairy products. Archiv für Lebensmittelhygiene 1979, 30, s. 81-116.
 10. Von K-J Zaadhof Vorkommen von eneterotoxinbildenden Stypholokokken in Milch und Milchprodukten. Dtsch.fierärztl. Wschr. 1980, 87, s. 117-152.
 11. Norma PN-69/A-8631 Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne.
 12. Norma PN-65/A-86041 Mleko i przetwory mleczarskie. Pobieranie próbek.
 13. Norma PN-64/A-04023 Wykrywanie drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae.
 14. Norma Pn-65/A-04024 Wykrywanie gronkowców chorobotwórczych.
 15. Norma PN-75/A-86003 Mleko spożywcze pasteryzowane.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu