BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzior Władysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych
Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 115-119, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Mięso, Jakość mięsa, Przetwory mięsne
Food commodities, Meat, Meat quality, Meat products
Note
summ.
Abstract
W artykule autor omówił różne poglądy na temat jakości mięsa. Wykazano, że pojęcie "jakość mięsa" jest zdefiniowane przez wyliczenie najważniejszych części składowych jakości. W tym kontekście przytoczono rozważania Hofmanna, Baryłko-Pikielnej oraz Szczuckiego. Zwrócono uwagę na znaczenie i kryteria doboru parametrów jakościowych mięsa.

In the article the author has discussed various views on the subject of meat quality. It has been demonstrated that the notion of "meat quality" is defined and described by the enumeration of the most important component parts of quality. In this context considerations of some authors have been quoted. Attention has been drawn to the importance and criteria of choice of quality parameters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hofmann K., Notwendigkeit und Vorschlag einer einheitlichen Definition des Begriffes Fleischqualität. Fleischwirtschaft, 1974, 10, 1607.
  2. Hofmann K., Was ist Fleischqualität? Fleischwirtschaft, 1973, 4, 485.
  3. Pikielna N., Szczucki C., Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli jakości produktów mięsnych, cz. II, "Gospodarka Mięsna" 1970, 2, 3.
  4. Prändl O., Ansprüche des Verbrauchers und die Qualität von Schweinefleisch. Fleischwirtschaft, 1973, 11, 1535.
  5. Scharner E., Zum Begriff der Fleischqualität. Fleisch, 1977, 9, 1973.
  6. Szczucki C., Zakresy naczeniowe podstawowych pojęć w kontroli jakości produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, 1, 2.
  7. Theloe G., Ansprüche und die Fleischqualität wandeln sich. Fleisch, 1971, 8, 175.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu