BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Kierunki oceny zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstw
Directions of Assessment of the Financial Result Management in Businesses
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 107-113, rys.
Keyword
Zarządzanie wynikami, Wynik finansowy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Koszt kapitału
Performance management, Financial performance, Financing enterprises, Capital cost
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie różnych wymiarów finansowo-analitycznych wyniku finansowego. Zaliczono do nich m.in.: wymiar poziomu efektywności działalności gospodarczej, wymiar sprawności działania, wymiar efektywności wyboru kapitału finansującego działalność gospodarczą, wymiar rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The financial management system in a company covers different areas of activity and the methods and tools for their evaluation. The system thus understood is based on the selection of the optimal variant associated with the generation of certain financial results. The hierarchically arranged stages of operation in the company form a pyramid of the directions of the main objective implementation, which is to increase its value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
  2. Krajewski M., Problemy efektywnego zarządzania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.
  3. Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, wydanie II zaktualizowane, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu