BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowerski Mieczysław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Title
Zmiany tempa wzrostu gospodarczego a decyzje o wypłatach dywidend przez spółki publiczne
The Changes of GDP Growth Rate and the Dividend Decisions of Firms Quoted on Stock Exchange
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 115-124, rys., tab.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Dywidenda, Spółki giełdowe, Produkt krajowy brutto (PKB)
Economic growth, Dividend, Stock market companies, Gross domestic product (GDP)
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest próba określenia wpływu zmian tempa wzrostu gospodarczego na decyzje o wypłatach dywidend w latach 1996-2009 przez spółki krajowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The majority of analyses are concentrated on microeconomic determinants of the firms' dividend decisions (specially the size, profitability, investment opportunities, maturity, leverage and risk of the firm). However, these are not only determinants. In the paper using the data of companies quoted in the years 1995-2009 on Warsaw Stock Exchange, it was shown that the probability of paying dividends increases with the increase of GDP growth rate. The improvement of economic conditions is the period to start paying dividends by the firms which never paid and by firms which did not pay last year but did pay in previous years. But even the significant growth of GDP rate has little impact on the growth of probability of paying dividends by the companies with the worse then average economic and financial characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Efron B., Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, "Annales of Statistics", vol. 7, nr 1, January 1979.
 2. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa 2002.
 3. Heckman J. J., The common structure of statistical models of truncation, sample selection and a limited dependent variables and a simple estimator for such models, "Annales of Economic and Social Measurement" 1976, vol. 5, nr 4.
 4. Jacob M., Taxation, Dividends and Share Repurchases: Taking Evidence Global, 2010, http://ssrn.com/abstract=1532674.
 5. Kowerski M., Assessment of the Economic Condition of Small Enterprises with Logit Micro-Macro Models. The Case of the Lubelskie Voivodship, IEEE Catalog Number: 08EX19995C, Library of Congres:2007905110.
 6. Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, WSE w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu (w druku).
 7. Kowerski M., Mikro- i makroekonomiczne czynniki kształtowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe AE, nr 1136, Wrocław 2006.
 8. Kowerski M., Modele decyzji dywidendowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych, [w:] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2009.
 9. Kowerski M., Wpływ czynników makroekonomicznych na decyzje dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe UE, nr 56, Wrocław 2009.
 10. Kowerski M., Wpływ dotychczasowych strategii dywidendowych na bieżące decyzje o wypłatach dywidend przez spółki giełdowe, Prace Naukowe AE, nr 1175, Wrocław 2007.
 11. Maddala G. S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu