BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strihafka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Uwagi na temat tendencji petryfikacyjnej struktury gospodarczej Polski
Petrificative Trend of the Economic Structure of Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 346, s. 127-147, tabl.
Issue title
Prace z zakresu ekonomii politycznej
Keyword
Struktura gospodarcza, Struktura zatrudnienia, Dochód narodowy, Gospodarka
Economic structure, Employment structure, National income, Economy
Note
rez., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono zasadniczą przyczynę utraty struktury naszej gospodarki oraz wpływu spetryfikowanej struktury na takie wskaźniki, charakteryzujące efektywność gospodarowania jak: wydajność pracy, produktywność środków trwałych, materiało i energochłonność produkcji.

The petrificative trend of the economic structure is one of the important factors unfavourably influencing the effectiveness of management and, at the same time, the dynamization of the socio-economic development. The above mentioned structure was characteristic of the economic structure of Poland. That is why the chief interests of the author are the statistical illustration of that inclination and the presentation of the main reason for the consolidation of the structure of polish economy, as well as the effect of the petrificated structure on the indices characteristic of the effectiveness of management, such as productivity of labour, productivity of fixed assets, material consumption and energy consumption in production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Listkiewicz red., Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, PWE, Warszawa 1977, s. 69-70.
  2. B. Minc, O tempie wzrostu produkcji środków wytwórczości. "Ekonomista" 1954 nr 1.
  3. B. Minc, Tempo wzrostu produkcji środków spożycia. "Ekonomista" 1954 nr 2.
  4. O. Lange, Teoria reprodukcji i akumulacji, Warszawa 1961.
  5. M. Kalecki, Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1968.
  6. W. Baka, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w latach 1981-1985, KiW, Warszawa 1980, s. 88-92.
  7. Z. Bolkowska, Wykorzystanie zasobów materiałowych 1987 r., "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 15-16.
  8. A. Szpilewicz, Diagnoza i terapia, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 16.
  9. St. Pasierb, Jak długo racjonalizacja zużycia energii pozostanie tylko szansą?, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 18.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu