BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szablewski Tomasz, Cegielska-Radziejewska Renata
Title
Regeneracja komórek bakterii escherichia coli uszkodzonych promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali 254 nm
Regeneration of UV-C - Irradiated Escherichia Coli
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 9, s. 188-198, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Żywność, Jakość żywności
Food, Food quality
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy przedstawiono dwie metody badania zdolności E. coli do regeneracji po uszkodzeniu promieniowaniem UV-C: metodę konwencjonalną do badania fotoreaktywacji oraz metodę naprawy systemem NER. Pierwszy rozdział niniejszej pracy dotyczy mechanizmu działania na komórki - głównie prokariotyczne - oraz skuteczności bójczej promieniowania UV-C 254 nm. W kolejnym rozdziale dokonano przeglądu literatury opisującej naprawę uszkodzeń DNA przez fotoreaktywację, natomiast ostatni dotyczy mechanizmu naprawy za pomocą wycięcia nukleotydów (NER). (fragment tekstu)

UV-C radiation is used in many branches of the food industry for surface sanitization e.g. egg shells sanitization, which are contaminated with fecal bacteria. E. coli have specific repair mechanisms which allow regeneration of cells inactivated with UV-C radiation. This paper presents characteristics of ultraviolet radiation and the specificity of the repair mechanism produced by certain microorganisms and describes the stages of photoreactivation process and Nucleotide Excision Repair. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Christine, K.S., MacFarlane, A.W., Yang, K., Stanley, R.J., Cyclobutylpyrimidine dimer base flipping by DNA photolyase, "Journal of Biological Chemistry" 2002, No. 277.
 2. Coufal, C.D., Chavez, C., Knape, K.D., Carey, J. B., Evaluation of a method of ultraviolet light sanitation of broiler hatching eggs, "Poultry Science" 2002, No. 82.
 3. Dębowska, R" Bazela, K., Eris, I., Fotoliaza i endonukleaza w ochronie skóry przed fotostarzeniem, "Dermatologia Estetyczna" 2008, nr 10.
 4. Janion, C., Enzymy naprawiające DNA: UvrABC - endonukleaza Escherichia coli, "Postępy Biochemii" 1992, nr 38.
 5. Karpiński, P., Dziadkowiec, D., Nowopoznane bakteryjne polimerazy DNA - ich rola w tolerancji uszkodzeń genomu, "Postępy Biochemii" 2004, nr 50.
 6. Kashimada, K., Kamiko, N., Yamamoto, K., Ohgaki, S., Assesment of photoreactivation following ultraviolet light disinfection, "Water Science Technology" 1996, No. 33.
 7. Komori, H., Masui, R., Kuramitsu, S., Yokoyama, S., Shibata, T., Inoue, Y., Miki, K., Crystal structure of thermostable DNA photolyase, "PNAS" 2001, No. 98.
 8. Kunicki-Goldfinger, W.J.H., Życie bakterii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Oguma, K., Katayama, H., Mitani, H., Morita, S., Hirata, T" Ohgaki, S., Determination of pyrimidine dimers in escherichia coli and Cryptosporidium parvum during UV light inac tivation, photoreactivation and dark repair, "Applied and Environmental Microbiology 2001, No. 67.
 10. Pijanowski, E" Dłużewski, M. Ogólna technologia żywności, Wydawnictwo Naukowo- - Techniczne, Warszawa 1997.
 11. Radzik, W., Promieniowanie ultrafioletowe, a jakość lężonych piskląt, "Polskie Drobiarstwo" 1993, nr 9.
 12. Śliwiński, T" Błasiak, J., Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów w komórkach ssaków, "Postępy Biologii Molekularnej" 2006, nr 3.
 13. Stryer, L.A., Tymoczko, J.L., Berg, J.M., Biochemia, PWN, Warszawa 2003.
 14. Tosa, K., Hirata, T., Photoreactivation of enterohemorrhagic Escherichia coli following UV disinfection, "Water Research" 1999, No. 33.
 15. van Houten, B., Nucleotide excision repair in Escherichia coli, "Microbiological Reviews" 1990, No. 54.
 16. Walicka, M., Naprawa DNA w genomie ludzkim, "Postępy Biochemii" 1994, nr 40.
 17. Widłak, P., Białka rozpoznające i wiążące się z uszkodzonym DNA; udział w mechanizmach naprawy DNA i kancerogenezie, "Postępy Biochemii" 2000, nr 46.
 18. Widłak, P., Specyfika powstawania i naprawy mutagennych uszkodzeń materiału genetycznego, "Postępy Biochemii" 1994, nr 40.
 19. Widłak, P., Struktura chromatyny a powstawanie i naprawa uszkodzeń DNA, "Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych" 2002, nr 51.
 20. Widłak, P., Struktura nukleosomowa chromatyny a naprawa DNA, "Postępy Biologii Komórki" 1997, nr 24.
 21. Zou, Y., Walker, R., Bassett, H., Geacintov, N.E., van Houten, B., Formation of DNA repair intermediates and incision by the ATP-dependent UvrB-UvrC endonuclease, "Journal of Biological Chemistry" 1997, No. 272.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu