BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drop bartłomiej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Furtak-Niczyporuk Marzena (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Title
Medyczne systemy elektronicznej wymiany danych w szpitalu
Medical electronic data interchange (EDI) systems in hospitals
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 569-582, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Dane medyczne, Elektroniczna Wymiana Danych, Telemedycyna
Health care protection, Medical data, Electronic Data Interchange (EDI), Telemedicine
Note
streszcz., summ.
Abstract
XXI wiek przyniósł ogromny przełom niemalże w każdej dziedzinie życia. Masowa globalizacja spowodowała liczne przepływy i wymianę różnego rodzaju towarów, danych, a także informacji. Właśnie dlatego w obecnych czasach tak duży wpływ na nasze codzienne działanie mają nowoczesny sprzęt, technika i technologia, które rozwijają się w wyjątkowo szybkim tempie. Korzystanie ze smartfonu, karty płatniczej, pada czy też laptopa z dostępem do Internetu staje się więc dziś konieczne. W związku z tym dla wielu z nas oczywistym działaniem jest wykorzystywanie informatyki, która znalazła zastosowanie również w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia. Każdy lekarz posługuje się na co dzień komputerem, który stanowi jego podstawowe narzędzie pracy i nie wydaje się czymś niezwykłym i trudnym do opanowania. Również informatyka medyczna od wielu lat jest przedmiotem nauczania na uniwersytetach medycznych w Polsce i na świecie. Przełomowe stały się obecnie systemy informatyczne wykorzystywane w służbie zdrowia, które umożliwiają efektywne realizowanie polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz mają na celu poprawienie skuteczności leczenia i jakości obsługi pacjenta.(fragment tekstu)

Every doctor uses in every day practice a computer, which has become the basic tool and does not seem to be something unusual and difficult to master. In addition, medical information and communication technology for many years has been a subject of teaching future doctors in medical universities in Poland and around the world. Today such IT systems used in the health services have become groundbreaking, which allow for efficient implementation of social and health policies of the state and are aimed at improving the effectiveness of treatment and the quality of patient care. Powerful boom and dissemination in the last decade of ultra-modern communication systems has led to an improvement of information systems implemented and installed in the hospital and have provided enormous benefits for IT services in the health sector. The systems have enabled the integration between devices and applications functioning in health care unit and have been used in the development of new forms of medical services. Today, medicine is unquestionably the most rapidly growing discipline that uses in everyday practice technique and the most modern technology and data processing systems, both imaging and textual. At the beginning of the paper the concept of IT System and Hospital Information System are explained. In this section currently functioning standards of data transmission both text and images, in health care units, have been characterized. Then the paper describes the operation of individual modules installed in the hospital, from the HIS (Hospital Information System), RIS (Radiology Information System), PACS (Picture and Communication Systems) through LIS (Laboratory Information System), ending with the pharmaceutical PIS (Pharmacy Information System) and by WEB distribution of images to departments and wards. The end of text allows you to find answers to the question of why the implementation of the information system and the use of modern computer technology in the hospital are so important in the whole process of treatment. It explains that thanks to this implementation, health unit employees have access to all medical facts of the patient thanks to quick search e.g. using barcode readers. The paper clarifies that the computer has become an indispensable tool for the collection and processing of information, together with the appropriate software installed on it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chrzan R., Urbanik A., DICOM - standard transmisji cyfrowych obrazów medycznych i jego znaczenie dla radiologii, "Polski Przegląd Radiologii" 1999.
 2. Czermiński J., Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora TNOiK, Toruń-Gdańsk 2002.
 3. Drop B., Rola i znaczenie radiologicznych systemów informacyjnych RIS i PACS w pracy Zakładów Radiologii w Lublinie, praca doktorska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011.
 4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999.
 5. Król M., Lasoń W., Walecki P., Standard danych medycznych: tekstowych - HL7, obrazowych - DICOM, w: Podstawy informatyki z elementami telemedycyny. Ćwiczenia dla studentów, red. J. Martyniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 6. Mikołajczyk P., Bielecki B., Zastosowanie standardów informatycznych w medycynie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
 7. Mildenberger P., Eichelberg M., Martin E., Introduction to the DICOM standard, "Eur Radiology" 2002.
 8. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Turski W., Propedeutyka informatyki, PWN, Warszawa 1989.
 10. http://www.acr.org [dostęp 12.08.2011].
 11. http://www.emrconsultant.com/education/hospital-information-systems [dostęp 01.09.2012].
 12. http://www.hl7.org [dostęp 15.07.2011].
 13. http://www.ihe.net [dostęp 15.09.2011].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu