BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głód Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Jasłowski Janusz
Title
Zastosowanie narzędzi klasy Business Intelligence w zakładach opieki zdrowotnej - wyzwania i bariery
Use the Business Intelligence class tools in the health care units - the challenges and barriers
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 583-594, tab.,biblioteka. 10 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Systemy Business Intelligence
Health care protection, Health care insurance, Health care institution, Business Intelligence systems
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia dokonują się w wolnym tempie i mają raczej charakter periodyczny, odległy od modelu długofalowego planu ewolucyjnej zmiany tej części rynku. Wynikają one w większym stopniu z gry toczącej się na poziomie politycznym niż z mechanizmów rynkowych regulujących rynek na podstawie zasad konkurencji. Faktem jest jednak, że pewne zmiany się dokonują i mają bezpośredni wpływ na sytuację podmiotów realizujących usługi zdrowotne w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i współistniejącego ze sferą publiczną rynku usług finansowanych na zasadach komercyjnych. Przed kadrą zarządzającą zakładów opieki zdrowotnej realizujących świadczenia zdrowotne w Polsce stawiane są coraz wyższe wymagania wynikające z postępujących zmian. Przekształcenia związane z komercjalizacją jednostek i konieczność zabiegania o zwiększenie udziału poszczególnych podmiotów w rynku świadczeń komercyjnych to zjawiska zauważalne, mające wpływ na metody i styl kierowania oraz na świadomość wśród zarządzających ciążącej na nich odpowiedzialności.(fragment tekstu)

The paper presents the challenges of the barriers associated with the use of tools in the Business Intelligence class in the health care units. Before the managers of the health care facilities, implementing health services in Poland, are placed increasing demands arising from the ongoing changes. Applications in the health care units of the quality Business Intelligence tools enable a comprehensive analysis of the data, which are available in an electronic format - seems to be the most appropriate solution. Given the increasing number of necessary analyzes related to managerial decisions - making development of such solutions in the health units seems to be necessary.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000.
  2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  3. Olszak C. M., Tworzenie i wykorzystanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
  4. Piechota J., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
  5. System pomiaru i oceny dokonań szpitala, red. M. Hass-Symotiuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
  6. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
  7. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, red. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  8. http://bi.pl/publications/art/73-wiedziec-czyli-zarabiac-inteligencja-systemow-bi [dostęp 25.09.2012].
  9. http://businessintelligence.com/do-you-need-business-intelligence/ [dostęp 26.09.2012].
  10. http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/bi-i-controlling.html#korzysci_bi [dostęp 26.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu