BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maruszewski Tomasz, Hrapkowicz Tomasz, Kempa Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michalik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zacny Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koncepcja bazy wiedzy systemu ekspertowego dla kardiochirurgii
The concept of expert system knowledge base for cardiac surgery
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 659-673, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Sztuczna inteligencja, Medycyna, Systemy informatyczne
Artificial intelligence, Medicine, Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tworzenie maszyn zdolnych do naśladowania naturalnej ludzkiej inteligencji można traktować jako jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej nauki i techniki. W ostatnich latach systemy ekspertowe przestały być wyłącznie domeną naukowców i laboratoriów naukowych zajmujących się badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Możliwości zastosowań tej nowoczesnej technologii informatycznej obejmują szereg dziedzin nauki i wiedzy: od medycyny poprzez geologię, technikę aż do zastosowań w dziedzinie wspomagania podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych. (fragment tekstu)

The fundamental goal of modern information technology is to support decision making process in organizations, for both routine and highly complex problems, based on heterogeneous data sources. The main objective of the paper is to present the construction concept of knowledge base for an expert system designed to support the decision making in cardiac surgery. Following a brief overview of cardiac surgery as a medical specialty, the issue of formal interpretation of various sources of information in cardiac surgery is discussed. The paper concludes with a prototype model of medical expert system and its potential development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chae Y. M., Expert Systems in Medicine, w: The Handbook of Applied Expert Systems, red. J. Liebowitz, CRC Press, London 1998.
 2. Craig I., Blackboard systems, Ablex Publishing Co., Norwood (NJ) 1995.
 3. Gawande A., Potęga checklisty, Znak, Kraków 2012.
 4. Kwiatkowska M., Michalik K., Kielan K., Computational Representation of Medical Concepts: A Semiotic and Fuzzy Logic Approach, w: Soft Computing in Humanities and Social Sciences, Springer-Verlag, Heildelberg 2012.
 5. Michalik K., PC-Shell/SPHINX jako narzędzie tworzenia systemów ekspertowych, w: Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 6. Michalik K., PC-Shell - szkieletowy system ekspertowy. Zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji SPHINX, AITECH, Katowice 2006.
 7. Michalik K., Systemy ekspertowe jako narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą, w: Komunikacja elektroniczna. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, red. M. Pańkowska, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 8. Morris S., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 9. Osswald B., The meaning of early mortality after CABG, "European Journal of Cardio-thoracic Surgery" 1999, vol. 15.
 10. Piętka E., Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Sergeant P., EuroSCORE II, illum qui est gravitates magni observe, "European Journal of Cardiac Surgery" 2012, vol. 41.
 12. Shortliffe E., Medical expert systems - Knowledge tools for physicians, "The Western Journal of Medicine" 1986, vol. 145.
 13. Strategia, finanse i koszty szpitala, red. J. Stępniewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 14. Szafron B., Modyfikacja własna Europejskiego Systemu Oceny Ryzyka Zgonu w chirurgii serca, rozprawa doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze 2007.
 15. Treptow A., Medyczna strefa Schengen nadzieją dla szpitali, "Puls Biznesu" 2012, nr 123.
 16. Waterman D., A Guide to expert Systems, Addison-Wesley, Reading (MA) 1985.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu