BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mleczko Katarzyna (Politechnika Śląska), Bartnicka Joanna (Politechnika Śląska), Winkler Teodor (Politechnika Śląska)
Title
Sposób wspomagania zarządzania procesami w organizacjach opieki zdrowotnej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Method of process management support in healthcare organization with application of information and communication technology
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 675-686, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jakość usług medycznych, Opieka zdrowotna, Świadczenia zdrowotne, Zarządzanie służbą zdrowia
Quality of medical services, Health care, Health care benefits, Management of health services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jakość w usługach zdrowotnych stanowi podstawę funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej. W jednostkach ochrony zdrowia w Polsce coraz częściej przyjmuje się projakościowe podejście do zarządzania organizacją i ukierunkowuje się działanie na procesy i ich doskonalenie, przez co można mówić o organizacjach zorientowanych procesowo lub organizacjach zorientowanych na procesy (ang. Business Process Orientation - BPO). Podejście procesowe jest jedną z zasad zarządzania jakością i pozwala w klarowny sposób przedstawić funkcjonowanie organizacji. Opiera się na założeniu, że wzrost efektywności organizacji można uzyskać poprzez skupienie uwagi na procesach, a nie na funkcjach organizacji.(fragment tekstu)

The article indicates capabilities of process management support in healthcare organization. The authors show effect of their works in real healthcare organizations. The proposed solutions are based on information and communication technology and shows methods and tools process modeling.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartnicka J., Zarządzanie wiedzą w usługach zdrowotnych, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2008.
 2. Drejewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion, Gliwice 2012.
 3. Durlik M., Zarządzanie w służbie zdrowia. Organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą, Placet, Warszawa 2008.
 4. Florek J., Podejście procesowe w zarządzaniu i jego wpływ na realizację SIZ, ii.uph.edu.pl/~florek/files/ZSIZ5.ppt [dostęp 28.09.2012].
 5. Kozłowska M., Zarządzanie procesami organizacyjnymi - BPO, BPM, http://martyna- kozlowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid= 95 [dostęp 17.07.2012].
 6. Niedzielski E., Istota zarządzania procesami, http://www.uwm.edu.pl/e-administracja/ images/stories/konf_prez/s3-1_ENiedzielski.pdf [dostęp 27.09.2012].
 7. Norma PN-EN ISO 9000:2006.
 8. Nowosielski S., Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 52, Wrocław 2009.
 9. Rebuge Á., Ferreira D., Business process analysis in healthcare environments: a methodology based on process mining, "Information Systems" 2012, vol. 37, s. 99-116.
 10. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 1999.
 11. Winkler T., Bartnicka J., Kuboszek A., Mleczko K., Dąbrowski M., Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej. Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań w ramach projektu rozwojowego nr N R11 0026 06/2009.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu