BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banacki Piotr
Title
Przedsiębiorstwo globalne w teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego
The Global Company in the Theory of International Company
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 9, s. 211-221, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo globalne, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Koncepcja przedsiębiorstwa, Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Inwestycje zagraniczne
Global company, International enterprise, Enterprise concept, Foreign trade enterprises, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przegląd teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego pod względem ich przydatności do wyjaśnienia specyfiki organizacji i działania przedsiębiorstwa globalnego. Dla realizacji celu autor posłużył się literaturą polską i zagraniczną z przełomu XX i XXI wieku. W pracy wykorzystana została metoda analizy literaturowej. W pierwszej części autor krótko charakteryzuje przedsiębiorstwo globalne. Kolejna część to przegląd teorii przedsiębiorstwa międzynarodowego w perspektywie poszukiwania implikacji globalnych. Ostatnia część to syntetyczne ujęcie wniosków wynikających z analizy oraz wskazanie kierunku dalszych badań. (fragment tekstu)

Companies operating in the international environment may run their activities in different ways. One of them is a worldwide activity executed by a global company. One may find different aspects of theoretical explanation for the behavior of the global company in many theories. As regards the subject of this research, the author focuses on the theories of international company, reviewing them from the viewpoint of usefulness to justify organizational structure and activities of the global company. The analysis of different theoretical approaches to the subject let the author treat the problem in a positive way. The new theory of international company includes many aspects, explaining the model of the global company. The directions of further research on the theoretical explanation of the global company's operations are defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ball, D.A., McCulloch, W.H., International Business: Introduction and Essentials, Irwin, Homewood, IL 1993.
 2. Bartlett, Ch., Ghoshal, S., Managing Across Borders. The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston 1989.
 3. Caves, R.E., International corporation: the industrial economics of foreign investment, "Economica" 1971, No. 38.
 4. Caves, R.E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, 3rd Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 5. Cieślik, A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 6. De Mello, L.R., Foreign direct investment in developing countries and growth: a selective survey, "Journal of Development Studies" 1997, No. 34.
 7. Dunning, J.H., The determinants of international production, "Oxford Economic Papers" 1973, No. 25.
 8. Gorynia, M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 9. Helpman, E., A simple theory of trade with multinational corporation, "Journal of Political Economy" 1984, No. 92.
 10. Helpman, E., Multinational corporation and trade structure, "Review of Economic Studies" 1985, No. 52.
 11. Kemp, M.C., Foreign investment and the national advantage, "Economic Record" 1962, No. 38.
 12. MacDougall, G.D.A., The benefits and costs of private investment from abroad: a theoretical approach, "Economic Record" 1960, No. 36.
 13. Markusen, J.R., Multinational Firms and The Theory of International Trade, MIT Press, Cambridge 2002.
 14. Markusen, J.R., Multinationals, multiplant economies and the gains from trade, "Journal of International Economics" 1984, No. 16.
 15. Markusen, J.R., Venables, A.J., The theory of endownment, intra-industry and multinational trade, "Journal of International Economics" 2000, No. 52.
 16. Mińska-Strózik, E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel czynnikami produkcji globalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 17. Shatz, H.J., Venables, A.J., The geography of international investment, w: The Oxford Handbook of Economic Geography, red. G.L. Clark, M. Feldman, M.S. Gertler, Oxford University Press, Oxford 2000.
 18. Yeaple, S.R., The complex integration strategies of multinationals and cross country dependencies in the structure of foreign direct investment, "Journal of International Economics" 2003, No. 60.
 19. Yip, G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu