BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Ziembińska Edyta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Koszty pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD
Labour Costs in Poland Against OECD Countries Background
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 2, 2006, s. 113-122, tab.
Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance : Theory and Practice. T. 2
Keyword
Koszty pracy, Bezrobocie, Struktura kosztów, Podatek dochodowy, Składki ubezpieczeniowe
Labour costs, Unemployment, Cost structure, Income tax, Insurance premium
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę struktury kosztów pracy w Polsce w zależności od wysokości wynagrodzenia brutto. Porównano również wysokość i strukturę kosztów pracy w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2004 r. (fragment tekstu)

High labour costs are main cause of the high rate of unemployment in Poland. Labour costs include not only gross wage earnings with income tax plus employee social security contributions but also employer social security contributions and contributions on some public funds. The purpose of this article is to study the structure of labour costs in Poland depending on the height of the gross wage earnings. Following it contains the comparison of the labour costs in OECD countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Stopa bezrobocia w latach 1990-2005, dokument umieszczony na stronie www.stat.gov.pl.
  2. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004, s. 137.
  3. Gomułka S.: Recepta na wzrost, "Rzeczpospolita" 2001, nr 298, s. A10.
  4. Taxing Wages 2003/2004, OECD oraz National Accounts of OECD countries, Main aggregates, Volume 1. Materiał dostępny na stronie www.oecd.org/topicstatsportal.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu