BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krełowska-Kułas Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Świerszczyńska Maria
Title
Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych dawką z udziałem nasion rzepaku odmiany start
Quality of Meat of Chicken Broilers Fed with Fodder Containing Seeds of "Start" Colza Variation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 121-131, tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Hodowla drobiu, Mięso drobiowe, Jakość mięsa
Food commodities, Commodity research, Poultry farming, Poultry meat, Meat quality
Note
summ.
Abstract
W pracy postanowiono określić jakość mięsa kurcząt brojlerów przy żywieniu ich mieszanką treściwą z udziałem całych nasion rzepaku odmiany Start. Badania przeprowadzono mając na uwadze możliwość zastosowania najlepszej (zawierającej najmniej substancji szkodliwych dla zdrowia zwierząt) odmiany w składzie mieszanek pokarmowych dla drobiu zamiast niektórych pasz importowanych (śruta sojowa).

The aim of the investigations has been the determination of the quality of broiler meat fed with fodder mixtures containing whole seeds of "Start" colza variation. An investigative sample has been a breast muscle of 48 chicken broilers fed as follows: I group - control group; II group got 5% of the "Start" colza variation in the place of solvent-extracted soya cake; III group got 10%; IV group got 15%. It has been found that the meat of chickens which got nutritive mixtures containing 5 or 10% of the seeds of the "Start" colza variation had more proteins and less fat than the meat of chickens fed with 15" of colza seeds. The meat of the chickens from the second and third groups was darker and of less water absorbability than of the remaining groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bayley H.S. and Summers J.D., Can.J.Anim.Sci. 1975, 55:441-450.
 2. Bayley H.S. and Hill D.C., Can.J.Anim.Sci. 1975, 55:223-232.
 3. Biedermann R., Prabucki A.L., Vogtmann M., Mitt.Gebiete Lebensm.Hyg. 1977, 68, 100.
 4. Bobiś L., Rudohradska A., III. Internationalen Symposjum. Produktion und Qualität des Fleisches. Nitra 19-22 Mai 1980, 129-130.
 5. Byczyńska B., Biul.Inst.Hod. i Aklim. Roślin 1971, 5, 57-61.
 6. Clement H, Renner R., J. Nutr. 1977, 107, 252.
 7. Dobrzycki J., Hoser A., Zesz.Nauk. ART Olsztyn 1977, 178, 55-66.
 8. Hawrysh Z.J., Steedman-Douglas C.D., Robblee A.R., Hardin R.T., Sam R.M., Poultry Sc. 1980, 59, 558-562.
 9. Hawrysh Z.J., Steedman-Douglas C.D., Robblee A.R., Hardin R.T., Sam R.M., Poultry Sc. 1980, 59, 550-557.
 10. Jajus G.J., Rezime dokladov na Vsesjuznej Konferencji po Pticevodstvu. Alma Ata, maj 25, 1973.
 11. Kaniok R., Różycka B., Wężyk S., Instytut Zootechniki. Wydawnictwo Własne, nr 323, 86-92, Warszawa 1972.
 12. Kijowski J., Niewiarowicz A, J.Food Technol. 1978, 13, 451.
 13. Kijowski J., Niewiarowicz A, J.Food Technol. 1978, 13, 461.
 14. Kinal S., Krpliczek A., Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zootechnika XXIV, 1981, 135, 133-141.
 15. Kinal S., Króliczek A., Gwara T., Arciszewska R. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zootechnika XXIV, 1981, 135, 143-151.
 16. Kortz J., Różyczka J., Grajewska-Kołczyk S., Roczn. Nauk Roln. 1968, B-90, 3, 333-344.
 17. Krzymański J., Biul.Inst.branż.Hod.Rośl. i Nasiennictwa 1977, 1, 3-5.
 18. Lane R.H., Muir W.M., Mullns S.G., Poultry Sc. 1980, 59, 2467-2469.
 19. Lipińska H., Rocz.Nauk.Zoot., Monografie i Rozprawy 1978, 10:33.
 20. Mankiewicz J., Konal S., Łuczak W., Med.Wet. 1977, 2, 104-105.
 21. Monkiewicz J., Zesz.Nauk. AR Wrocław Rozprawy 1981, 29, 1-52.
 22. Olomu J.M., Robbles A.R., Clandinin D.R. and Hardin R.T., Can.J.Anim. Sci. 1975, 55, 461-469.
 23. Piech A., Jamroz D., Fritz Z., Rocz.Nauk.Zoot. Monografie i Rozprawy 1979, 13, 37-48.
 24. Pohja M.S., Niinvaara F.P., Fleischwirtschaft 1957, 9, 193-199.
 25. Prost E., Higiena miesa, PWRiL, Warszawa 1975.
 26. Ruszczyc Z., Jamroz D., Fritz Z., Piech A., Post. Drobiarstwa 1975, 16, 1, 5-14.
 27. Ruszczyc Z., Metodyka doświadczeń zootechnicznych, PWRiL, Warszawa 1970.
 28. Sibbald I.R., Poult.Sci. 1977, 56:380.
 29. Szewczyk A., Mastalerz P., Nadwyczawski W., Chem. Analit. 1969, 14, 129.
 30. Świerczyńska M., Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa, Praca magisterska, AE, Kraków 1981.
 31. Technologia drobiu, praca zbiorowa, WPLiS, Warszawa 1965.
 32. Tilgner D.J. Analiza organoleptyczna żywności, WPLiS, Warszawa 1957.
 33. Walczak J., Roczn.Nauk Roln. 1959, B-74, 4, 619-625.
 34. Wetter L.R., Can.J.Biochem. 1957, 35:293.
 35. Zadrenowski R., Nowe Rolnictwo 1976, 26, 21/22, 10.
 36. Zuj R., Nowe Rolnictwo 1979, 12, 20-21.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu