BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kliber Agata
Title
Factors Determining the Demand for Polish Bonds
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 34, s. 27-42, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obligacje, Popyt, Podaż, Stopa procentowa
Bonds, Demand, Supply, Interest rate
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Appenzeller D., Guzik B., Jurek W., Prognozowanie i symulacje - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2004.
  2. Fisher S., The demand for Index Bonds, The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 3/1975.
  3. Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
  4. Hamilton J.D., Regime-Switching Models, working paper prepared for Palgrave Dictionary of Economics, 2005.
  5. Kliber A., Properties of the Duration Vector in the Polish and German Bonds' Markets (in press) - presented at the FindEcon Conference (Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making) in Łódź, Łódź 2006.
  6. Maccini L.J., Moore B.J., Schaller H., The Interest Rate, Learning and Inventory Investment, The American Economic Review, American Economic Association, Vol. 94, No. 5/2004.
  7. Masson P.R., Structural Models of the Demand for Bonds and the Term Structure of Interest Rates, Economica, New Series, Vol. 45, No. 180/1980.
  8. Romer D., Why Should Governments Issue Bonds?, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 2/1993.
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych - a draft version from 26.10.2006.
Cited by
Show
ISSN
1642-2600
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu