BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wymagania jakościowe norm polskich i zagranicznych dla tkanin wełnianych
Quality Requirements of Polish and Foreign Norms for Woollen Fibers
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 147-155, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Badanie tkanin, Odzież, Jakość produktów przemysłowych, Normalizacja
Industrial commodities, Fabrics research, Clothing, Quality of industrial products, Normalization
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny wymagań jakościowych dla tkanin wełnianych ubraniowych i płaszczowych ujętych w normach polskich oraz w wybranych normach zagranicznych. Porównania norm krajowych z normami zagranicznymi, zaleceniami normalizacyjnymi międzynarodowych organizacji i ugrupowań gospodarczych, dokumentacją techniczną lub wzorami produktów przeprowadza się w celu: oceny różnic w zakresach znormalizowanej charakterystyki produktu, oceny różnic rodzajów wymagań, parametrów i metod badań, oceny różnic poziomu wymagań i precyzji metod badań, określenia potrzeb i zakresu zmian oraz uzupełnień w zbiorze norm, uzyskania wniosków dotyczących koncepcji normalizacyjnego rozwiązania zadania gospodarczego. (fragment tekstu)

In the article the author has conducted a comparative analysis of quality requirements contained in the Polish, Soviet, German (the G.D.R) and American norms concerning clothing woollen fibres. Norm estimation concerned both the quality and kinds of the used indicators and their numerical value. It has been found that the requirements of the Polish norm are too detailed and contain too many indicators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamski B., Ordon J., Normalizacja i postęp naukowo-techniczny. Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, Katowice 1977.
 2. Czarnecki M., Ekonomiczno-społeczne kryteria oceny jakości, PWN, Warszawa 1977.
 3. Dangel T., Opracowanie norm. Poradnik, PWN, Warszawa.
 4. PN-70/P-01708 Tkaniny powszechnego użytku. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych.
 5. PN-79/P-82259 Typowe tkaniny wełniane i wełnopodobne odzieżowe powszechnego użytku.
 6. PN-72/P-82260 Typowe tkaniny wełniane płaszczowe damskie.
 7. PN-72/P-82261 Typowe tkaniny wełniane płaszczowe męskie.
 8. GOST 7844-70 Tkani kambolnyje czystoszerstianyje i połszerstainyje.
 9. GOST 6621-72 Tkani gruboszerstianyje i połszerstianyje szynielnyje i portianocznyje.
 10. GOST 16444-78 Tkani paltowyje czystoszerstianyje i połszerstianyje.
 11. GOST 19702-74 Tkani tonkosukonnyje czystoszerstianyje i połszerstainyje szynielnyje.
 12. GOST 15625-70 Tkani konstjumnyje czystoszerstianyje i połszerstianyje. Obszczije tiechniczeskije triebowania.
 13. TGL 16-660151/05 Stoffe für Anzüge. Kostüme, Hosen, Jacken und Röcke. Technische Forderungen für Gewabe und Fedenlagen-Nähgewirke am Kamgarnen und Sieden.
 14. TGL 16-660151/03 Stoffe für Anzüge. Kostüme, Hosen, Jacken und Röcke. Technische Forderungen für Gewabe aus Streichgarn.
 15. ANSI/ASTM D 3562-77 Men's and Boy's woven dress topcoat and dress overcoat fabrics.
 16. USAS L.22.10.11.1968 Performance Requirements for Women's and Girl's Woven Coat Fabrics.
 17. USAS L.22.10.34.1968 Performance Requirements for Women's and Girl's Woven Suiting Fabrics.
 18. USAS L.22.20.19.1968 Performance Requirements for Men's and Boy's Woven Corerall, Dungaree, Overall and Shop Coat Fabrics.
 19. ANSI L.24.34.1973 Performance Requirements for Woven Drycleanable Overcoat Fabrics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu