BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chochół Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ temperatury i czasu topnienia szkliwa na jakość powłok emalierskich
Effect of Glaze's Melting Temperature and Time on Enamel Coating's Quality
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 179-189, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów emaliowanych, Materiałoznawstwo, Jakość produktów przemysłowych
Industrial commodities, Quality of enamelled products, Materials science, Quality of industrial products
Note
summ.
Abstract
Opisane w artykule badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: istnieje ścisła zależność pomiędzy procesem topnienia i ujednoradniania szkliw emalii pudrowych, a jakością powłok emalii na sanitariach; najlepsze powłoki emalii nisko- i wysokoborowych uzyskuje się wytapiając szkliwo w temperaturze 1300÷1400ºC (1573÷1673 K), czas wytapiania szkliw emalierskich wysokoborowych wynosi 600÷750s, a niskoborowych 900÷1050 s. Podane warunki temperatury i czasu wytapiania szkliw emalierskich dotyczą warunków laboratoryjnych topienia szkliw. (fragment tekstu)

The investigations have been conducted on the glazes of zirconium enamels of high and low boron content designed for iron castings of sanitary facilities. These glazes have been melted in different periods of time in different temperatures and, next, the quality of enamel coatings based on these glazes have been estimated. Optimal time and temperature of melting and homogenizing of the investigated glazes of high and low boron content enamels have been determined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Andrew I., Andrews, Porcelain Anamels. This preparation aplication and properties of enamels. The Gerrard Press, Pubushers Champaign, Illinois 1961, s. 303-321.
  2. Buciewicz J., Emaliowanie odlewów żeliwnych. I metody. Zeszyty Techniczne, nr 5, ZPWO-STOP, s. 47÷54, Kraków 1973.
  3. Buciewicz J., Zdebski E., Kontrola procesu topnienia szkliw emalierskich, Prace Instytutu Odlewnictwa, Rok XXIV, Zeszyt 2, s. 165-167, Kraków 1974.
  4. Chochół A., Porównanie wartości współczynników rozszerzalności cieplnej szkliw emalierskich obliczonych teoretycznie i mierzonych doświadczalnie, Materiały III Krajowego Sympozjum emalierskiego, Wrocław-Rydzyna 1983, s. 120-129.
  5. Hans Kyri, Handbuch für Bayer Email. Köln 1973, T. 1, s. 27÷29.
  6. Tomsia S., Zapytowski B., Technologia przemysłu emalierskiego, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1960, s. 46-466.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu