BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świerk Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Benchmarking we wdrażaniu strategicznej karty wyników
Benchmarking in Implementing of the Balanced Scorecard
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 169-178, rys., tab.
Keyword
Benchmarking, Strategiczna Karta Wyników, Przewaga konkurencyjna
Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC), Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
W obecnych czasach przedsiębiorstwa, które chcą zbudować swój potencjał konkurencyjny, muszą korzystać z nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania. Ustalanie celów strategicznych i analiza wypracowanych efektów finansowych biznesu bez dokonywania porównać z wynikami w branży staje się niewystarczająca. Przedsiębiorstwo zdobywa przewagę konkurencyjną tylko wtedy, gdy osiąga wyniki lepsze od swoich konkurentów. Pomocnymi narzędziami w tym jest benchmarking (w zakresie dokonywania porównań) oraz strategiczna karta wyników (w procesie ustalania i przekładania celów strategicznych na działania operacyjne). (fragment tekstu)

The article presents new tools used in the management of organizations: Benchmarking and the Balanced Scorecard. Benchmarking is the process of identifying "best practice" in relations to both products (including) and the processes by which those products are created and delivered. The search for "best practice" can take place both inside a particular industry, and also in other industries. The Balanced Scorecard is a management system which is used in business and non-profit organizations to align business activities with the strategy. The Balanced Scorecards also monitor organizations' performance against strategic goals. The total implementation of these tools allows organizations to define "best practice" as a transparent and clear turns results in the goals to be achieved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogan C., M. English, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, OnePress, 2006.
  2. Gadowski R., Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce. Metodologia benchmarkingu parków jako narzędzie planowania rozwoju parków technologicznych, Warszawa 2010.
  3. Jabłoński A., M. Jabłoński, Benchmarking jako metoda wspomagająca wdrożenie Strategicznej Karty Wyników, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 10.
  4. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007.
  5. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
  6. Świerk J., Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, "Annales UMCS", sec. H, vol. XLIV, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010
  7. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu