BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bisewska Alicja
Title
Zagrożenia wynikające z ingerencji państwa w chiński system bankowy
China's Banking System Risks Related to Government Intervention
Source
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 1, s. 33-51, rys., bibliogr., 34 poz.
The National Economy
Keyword
Kryzys finansowy, System bankowy, Bańka spekulacyjna, Szara strefa, Polityka finansowa państwa
Financial crisis, Banking system, Economic bubble, Grey economy, State financial policy
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych zagrożeń dla systemu bankowego w Chinach. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury i badań empirycznych. Wyniki analizy pokazują, że silna interwencja rządowa w dużym stopniu wpływa na powstawanie zagrożeń dla systemu bankowego i hamuje dalszy rozwój bankowości w kraju. W chińskim sektorze bankowym dominuje pięć dużych banków państwowych. Na rynku nie ma konkurencji. Dodatkowo detaliczne stopy procentowe są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie, a tani kapitał kierowany jest głównie do sektora dużych przedsiębiorstw państwowych. Wysoki wzrost gospodarczy kraju jest w dużym stopniu generowany przez sektor bankowy. Taka polityka doprowadziła jednak do powstania wielu zagrożeń dla systemu, a także dla całej chińskiej gospodarki. Skutkiem nieefektywnej alokacji środków finansowych są bańki cenowe i nadmierne inwestycje we wspieranych przez rząd sektorach. Jednocześnie większości potrzeb w zakresie finansowania przedsiębiorstw prywatnych i osób fizycznych nie jest zaspokajana, dlatego na szeroką skalę rozwija się szara strefa bankowości - zarówno w formie prywatnych instytucji pożyczkowych, jak i poprzez pozabilansową działalność banków komercyjnych. Kolejne duże zagrożenie stanowią okresy nadmiernego kredytowania, które związane są z ogłaszanymi przez rząd centralny planami inwestycyjnymi. Skutkiem tego jest nagromadzenie w bilansach banków niespłacanych kredytów udzielanych rządom lokalnym, które starają się sprostać zaleceniom rządu centralnego. Wnioskiem z artykułu jest konieczność stopniowej liberalizacji stopy procentowej, zmniejszenia interwencji rządowej i dominacji pięciu dużych banków oraz wprowadzenia konkurencyjnego środowiska, aby chiński system bankowy bardziej efektywnie pełnił swoją funkcję. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes possible threats to the stability of China's banking sector. The research method used by the author includes a review of literature and empirical studies. The analysis shows that government intervention in the banking industry poses a series of risks to the country's financial stability and blocks further development of the Chinese banking sector. China's banking industry is dominated by five big state-owned banks and there is no competition on the market, the author notes. Retail interest rates are capped very low in terms of inflation and cheap capital is channeled mainly to big state-owned companies. This helps sustain economic growth at a high level. However, this kind of policy poses risks to the banking sector and the Chinese economy as a whole, Bisewska says. The author argues that ineffective allocation of funds leads to overinvestment in some sectors and to asset bubbles. As Chinese consumers and small and medium-sized enterprises have limited access to credit, Bisewska notes, the shadow banking system is growing rapidly - not only in the form of illegal private lenders, but also as the off-balance sheet activities of commercial banks. Another major threat to the system is a cyclical lending spree stemming from the need to generate fast economic growth through investment. Local governments are expected to finance many infrastructure projects, yet their revenue is insufficient, the author says. They are forced to borrow money from commercial banks, but in most cases are unable to pay their debts. As a result, there is a growing problem of non-performing loans. The author concludes that interest rate liberalization, coupled with reduced government control over the banking sector and the introduction of a competitive environment, would have a positive impact on the Chinese financial system and the economy as a whole. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barth J., Lea M., Tong Li, [2012], China's Housing Market: Is a Bubble About to burst?, Milken Institute.
 2. Colombo J., [2012], China's Bubble Economy or "the China Bubble", http://www.thebubblebubble.com /china-bubble/ (dostęp 15.05.2013).
 3. Cui D., Tian T., Zhao A., [2011], An interview on private lending, China: on the beat, Issue No 21, http://rcr.ml.com/Archive/10972930.pdf?q=mCHW wkYo1qxNlE5JQA0zlQ&__gda__=1367396420_988ff693f52cb9256a71759801de08b3 (dostęp 1.05.2013).
 4. Cui D., Tian T., Zhen Wei, [2012], Shadow Banking: risky business, Bank of America Merrill Lynch: http://www.seasholes.com/files/BoA_Merrill_ Shadow_Banking_20120706.pdf (dostęp 30.04.2013).
 5. Das U.S., Čihák M., Yinqiu Lu, [2011], People's Republic of China: Financial System Stability Assessment, IMF Country Report, No 11/321.
 6. Dong Tao, Weishen D., [2013], China: Shadow banking - Road to heightened risks, https://doc.research-and-analytics.csfb.com/docView?language=ENG&source =emfromsendlink&format=PDF&document_id=1010517251&extdocid=1010517251_1_eng_pdf&serialid=VLRQ4TgNxWzk%2fTvHinuua9QXHvi9V6lqKh3s0gpV%2bEA%3d (dostęp 16.05.2013).
 7. Fang Huilei, Zhang Man, Yu Jing, Zhang Yuzhe, [2010], Scary View from China's Financing Platforms, http://english.caixin.com/2010-02-05/100116264.html (dostęp 13.05.2013).
 8. Feng L., Wang D., [2011], Unmasking the shadow banking system. Shadow banking exposure less than feared and more than priced in, Nomura Equity Research.
 9. Geppert A., [2012], Wyzwania dla chińskich banków, "Bank" nr 1.
 10. IMF Country Report, [2012], No 12/195, People's Republic of China. 2012 Article IV Consultation.
 11. Jianjun Li, Hsu S., [2012], Shadow banking in China, MPRA Paper No 39441, Beijing.
 12. Jun Luo, [2013] Regulating China's Shadow Banking System Isn't Easy, http://www.businessweek.com/articles/2013-04-25/regulating-chinas-shadow-banking-system-isnt-easy(dostęp 30.04.2013).
 13. Konieczny D., [2011], Kryzys jako szansa, czyli stymulacja po chińsku, http://www.polska-azja.pl/2011/05/11 /kryzys-jako-szansa-czyli-stymulacja-po-chinsku/(dostęp 13.06.2011).
 14. KPMG, [2012a], Mainland China Banking Survey, http://kpmg.de/docs/Mainland-China-Banking-Survey-201209.pdf (dostęp 20.03.2013).
 15. KPMG, [2012b], Mainland China Trust Survey, http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-Trust-Survey-2012-201207-v2.pdf.
 16. Kurtenbach E., [2011], Debt panic in China's Wenzhou may predict wider woes, http://usatoday30.usatoday. com/money/world/story/2011-10-18/China-credit/50810988/1 (dostęp 30.04.2013).
 17. Lawrence A., Hsu J., Luo W., Chan V., [2012], Skyscraper Index Bubble Building, Barclays Capital2012, http://static.nzz.ch/files/6/2/ 0/Skyscraper+Index+-+Bubble+building+ 100112+%282 %29_1.1430 0620.pdf (dostęp 26.04.2013).
 18. Oxhorn E., [2012],Consumer Finance and Financial Repression In China, "East Asia Law Review" Vol. 7, Issue 2.
 19. Meier A., Craig S., [2012], Avoiding the Pitfalls of Financial Liberalization in China: a Credit Risk, Liquidity Mismatches, and Moral Hazard in Nonbank Intermediation, w: Global Financial Stability Report. Restoring Confidence and Progressing on Reforms, IMF October, http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/02/pdf (dostęp 30.04.2013).
 20. Rapoza K., [2013], Barclays' Take On China's Muni Debt 'Crisis': http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/01/28/barclays-take-on-chinas-muni-debt-crisis/(dostęp 15.05.2013).
 21. Reinhart C.M., Kirkegaard J.F., Belen Sbrancia M., [2011], Financial Repression Redux, "Finance & Development" Vol. 48, No 2.
 22. Shih Jui-te, [2011], Housing bubble in Inner Mongolia's Ordos bursts: http://www.want chinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20110711000005&cid=1102 (dostęp 16.05.2013).
 23. Shih V., [2011], China's non-bank credit bubble: http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/06/01/guest-post-credit-bubbles-underground-in-china/#axzz1biVrx69v (dostęp 30.04.2013).
 24. Tao Sun, [2012], Global Financial Stability Report, IMF.
 25. Viohl S., [2012], Risks to China's Financial System From Local Government Borrowing and Land-Based Public Finance, SAIS China Studies.
 26. Walter C., Howie F., [2012], Red Capitalism. The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise, John Wiley & Sons, Singapore.
 27. Wang Jianxi, [2009], Commercial Banking Reform, w: China's Emerging Financial Markets. Challenges and Global Impact, eds. Z hu Min, Cai Jinqing, Marta Avery, John Wiley & Sons, Singapore.
 28. Wong A., Kim K., [2013], Default Alarm Rings as Trust Loans Jump Sevenfold: China Credit: http://www.bloomberg.com/news/2013-01-17/default-alarm-rings-as-trust-loans-jump-sevenfold-china-credit.html (dostęp 2.05.2013).
 29. Yang Guoying, [2013], Cracks starting to show in China's trust sector: http://www.globaltimes.cn/content/ 755793.shtml (dostęp 2.05.2013).
 30. Yiping Huang, Xun Wang, Bijun Wang, Nian Lin, [2010], Financial Reform in China: Progresses and challenge, China Macroeconomic Research Center, Peing.
 31. 中国农业银行2011年度报告 [Raport finansowy Chińskiego Banku Rolnictwa z 2011 r.].
 32. 中国工商银行2011年度报告 [Raport finansowy Chińskiego Banku Przemysłowo-Handlowego z 2011 r.].
 33. 中国建设银行2011年度报告 [Raport finansowy Chińskiego Banku Budownictwa z 2011 r.].
 34. 中国银行2011年度报告 [Raport finansowy Banku Chin z 2011 r.].
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu