BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Analiza porównawcza systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce z wybranymi krajami
A Comparative Analysis of the System of Financing Health Care in Poland versus Selected Countries
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 209-216, tab.
Keyword
System finansowania, Opieka zdrowotna, Analiza porównawcza
System of financing, Health care, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Każdy system opieki zdrowotnej jest ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych określonej populacji. Realny poziom i stopień realizacji tych potrzeb jest zdeterminowany przez bardzo wiele elementów, a w szczególności przez środki pozostające do dyspozycji systemu. Rezultatem działań systemowych powinna być poprawa stanu zdrowia populacji lub co najmniej utrzymanie go na niepogarszającym się poziomie. Celem artykułu jest analiza porównawcza systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce z wybranymi krajami. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to compare the Polish health care system with the systems of selected countries (in Belgium, USA, Germany and Great Britain). In the Polish health care system there should be introduced patients' payment for services, commercialization of hospitals, and a number of health funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Białynicki-Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa, Monografie: Prace Doktorskie nr 4, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
  2. Durbajło-Mrowiec M., Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej, Prace Naukowe nr 41 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  3. Europejski konsumencki ranking służby zdrowia EHCI: "Polska trzyma się mocno", http://www.healthpowerhouse.com/files/Poland.pdf, pobrano 10.11.2009.
  4. Polska na 26. miejscu w rankingu europejskich systemów opieki zdrowotnej, http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Polska-na-26-miejscu-w-rankingu-europejskich-systemow-opieki-zdrowotnej,11220,11.html, pobrano 10.11.2009.
  5. Solecka M., Jak wykorzystać doświadczenia krajów europejskich?, "Rzeczpospolita" z 12.01.2004.
  6. Sowa A., Ochrona zdrowia w wybranych krajach OECD - trendy wydatków i ocena funkcjonowania systemu, [w:] Stan finansów ochrony zdrowia, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2008, nr 97.
  7. Sowada Ch., Finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemów publicznych - przykłady rozwiązań europejskich, www.case-doradcy.com.pl.
  8. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu