BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce
Financial Instruments for Supporting Micro-enterprises Development in Rural Areas in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 217-229, rys., tab.
Keyword
Instrumenty finansowe, Wspieranie small businessu, Obszary wiejskie
Financial instruments, Small business support, Rural areas
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie możliwości pozyskania finansowania w ramach Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz analiza i ocena efektów wdrażania tego działania w Polsce. (fragment tekstu)

The aim of this article is to characterize the rules for granting financial support for the creation and development of micro enterprises in rural areas and evaluation of support in terms of regions in Poland. The basic source of information was the published and unpublished statistics of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The article uses data on the implementation of the Action 312 "Creation and development of micro-enterprises", implemented under the Priority No. III, "Quality of life in rural areas and diversification of rural economy", Operational Programme for Rural Development for 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kłodziński M., Rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, red. A. Bołtromiuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
  2. Kozmana M., Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw utknęły w agencji, "Rzeczpospolita" nr 97 z dnia 27 kwietnia 2011.
  3. PROW na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, marzec 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu