BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prewysz-Kwinto Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Giełdy energii w Polsce
Energy Exchanges in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 273-283, rys., tab.
Keyword
Energia elektryczna, Giełda papierów wartościowych
Electric power, Stock market
Note
summ.
Company
Towarowa Giełda Energii, Platforma Obrotu Energią Elektryczną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Polish Power Exchange,
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie zasad funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Platformy Obrotu Energią Elektryczną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (POEE GPW). Szczegółowo omówiono : rynki, dostępne produkty, systemy notowań, indeksy i podstawowe statystyki dotyczące polskiej wymiany energii.

The changes in the energy market on the world have forced the creation of the same institutions dealing with energy trading - the energy exchange. In Europe the biggest ones are: Scandinavian Nord Pool, European Energy Exchange in Germany and Powernext in France. In Poland, energy trading has place on the Polish Power Exchange (PPE) since December 1999 and since December 2010 also on Warsaw Stock Exchange Energy Market (WSE EM). The aim of this article is to present the rules of functioning of PPE and WSE EM. They will be presented in detail: markets, available products, systems of quotations, indices and basic statistics concerning Polish energy exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu