BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaup Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola i znaczenie jachtingu w rozwoju polskiej turystyki wodnej
The Role and Meaning of Yachting in Polish Water Tourism Development
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek sprzętu jachtowego, Turystyka, Woda
Yacht equipment market, Tourism, Water
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia jachtingu w turystyce wodnej, a przede wszystkim jego struktury i wpływu na gospodarkę morską i śródlądową. Do analizy struktury jachtingu i ruchu turystycznego w Polsce wykorzystano metody analizy statystycznej przy użyciu programu Statistica. (fragment tekstu)

Water tourism is a key element in development of not only coastal regions. Activities witch stimulate different forms of tourism should be therefore kept including yachting, witch unfolds very dynamically lately. The article shows role and meaning of yachting in polish water tourism and maritime and inland economy development. The author presents the structure of tourist movement in the last years, describes yachting forms and makes assessment of yachting and its influence on tourist sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andruszkiewicz W.1991. Polskie porty i przystanie morskie - dominantą rozwoju turystyki morskiej w regionach nadmorskich, w: Materiały VI Sejmiku Morskiego, Słupsk 10-11 maja 1990. Warszawa, [b.w.], 101-107.
 2. Iwiński S. 2008. Targi o rynek Polski, www.zagle.com.pl, dostęp dn. 10.06.2010 r.
 3. Kategorie projektowe jachtów, http://mazury.info.pl, dostęp dn. 10.06.2010 r.
 4. Kucharczyk P. 2010. Jachty tylko z Polski, www.opoka.org, dostęp dn. 12.06.2010 r.
 5. Łuczak B. 2005. Wpływ turystyki wodnej na port i otoczenie, w: Materiały V Konferencji Naukowej "Porty morskie 2005", Szczecin 2005. Szczecin, Wydaw. Kreos, 49-60.
 6. Materiały Instytutu Turystyki Sp. z o.o. 2010. Warszawa, Instytut Turystyki.
 7. Mazurkiewicz B.K. 2004. Porty jachtowe - mariny. Projektowanie. Gdańsk, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej.
 8. Sydon J. 1999. Żeglowanie po wodach śródlądowych. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Alma-Pres.
 9. Szafrański A. 2003. Jachty z polskich stoczni podbijają rynki krajów UE, www.bankier.pl, dostęp dn. 12.06.2010 r.
 10. Tołkacz L. 2008. Śródlądowa turystyka zbiorowa, t. I. Szlaki turystyki zbiorowej. Szczecin, Wydaw. Petros-Trans Sp. z o.o.
 11. Trendy i prognozy ruchu turystycznego. 2010. Warszawa, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl, dostęp dn. 12.06.2010 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu