BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin i powiatów na przykładzie powiatu gryfickiego
Rural Tourism as a Chance of Districts Development on Gryfice District Example
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 53-60, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Turystyka, Agroturystyka, Turystyka wiejska, Rozwój obszarów wiejskich
Tourism, Agrotourism, Rural tourism, Rural development
Note
summ.
Country
Powiat gryficki
Gryfice County
Abstract
Od pewnego czasu obserwuje się coraz większe zainteresowanie turystyką wiejską, czyli tzw. agroturystyką. W artykule przedstawiono składniki agroturystyki, omówiono jej rozwój oraz zaprezentowano analizę SWOT turystyki wiejskiej w powiecie gryfickim.

Rural tourism provides opportunities for development of regions with attractive tourist attractions, landscape and rich cultural heritage. It is gaining more and more supporters in Poland and Europe. This form of recreation is a benefit for both the tourist and the individual villages or regions. The study presents results of surveys conducted in 2010 among the owners of tourist farms in the Gryfice district. District Gryfice thanks to its natural, scenic and historical monuments richly is one of the most interesting places in the western province. The article characterizes the tourist farms and provides feedback to their owners on the activities of local government related to the development of rural tourism in the Gryfice district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. 1997. Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Warszawa, Wydaw. POLITEX, 17.
  2. Drzewiecki M. 1995. Agroturystyka. Bydgoszcz, Instytut Wydawniczy Świadectwo, 4.
  3. Gotkiewicz W., Brodziński Z., Szalkiewicz W. 2000. Dodatkowe i alternatywne źródła dochodu na obszarach wiejskich. Olsztyn, Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich, 146.
  4. Kłodziński M. 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Warszawa, IRWIR PAN, 100.
  5. Kurek W. 2007. Turystyka. Warszawa, PWN, 331.
  6. Majewski J. 2000. Agroturystyka to też biznes. Warszawa, Wydaw. Fundacja Wspomagania Wsi, 8.
  7. Majewski J.1994. Turystyka konwencjonalna i alternatywna a agroturystyka. Rynek Turyst. 7 (21), 9.
  8. Turystyka. 2007. Red. W. Kurek. Warszawa, PWN, 331.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu