BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kałuża Halina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wędkarstwo morskie jako stymulator rozwoju turystyki w regionach nadmorskich
The Maritime Angling as a Stimulator of Development of the Tourism in Seaside Regions
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 61-68, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Turystyka morska, Turystyka, Rozwój turystyki, Czynniki rozwoju turystyki, Rodzaje turystyki
Maritime tourism, Tourism, Tourism development, Tourism development factor, Type of tourism
Note
summ.
Abstract
Szczególnym rodzajem turystyki jest turystyka morska, która oferuje m.in. połowy rekreacyjne na morzu. W Polsce w ostatnich latach wielu szyprów skorzystało z unijnych dotacji i zdecydowało się złomować swoje kutry, w związku z czym opustoszały polskie porty rybackie nad Bałtykiem. Choć ruch w nich jest mniejszy, to paradoksalnie stały się łatwiej dostępne i na pewno bardziej przydatne dla turystów wypoczywających nad morzem. (...)Materiał badawczy stanowiły publikacje Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Wiadomości Rybackie), akty prawne ustanawiające zasady prowadzenia połowów rekreacyjno--sportowych, publikacje i opracowania rządowe dotyczące turystyki, internetowe portale wędkarskie oraz liczne witryny internetowe firm turystycznych i armatorów jednostek rybackich oferujących wędkarskie połowy dorsza. W pracy posłużono się głównie metodą faktograficzną oraz ogólnymi metodami wnioskowania (indukcją i dedukcją). (fragment tekstu)

The paper is dedicated the problems concern with development of Polish tourism on seaside regions through maritime angling, especially cod fishing. There are presenting history and legal rules of maritime angling and development of cod angling in Poland. and. Furthermore, is description of angling process during fishing cruise and after the analysis of internet offers for angling cruises, it was chosen and described the most attractive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzeziński R. Z wędką na dorsza, http://www.gajanet.pl/projekty/artykul-z-wedka-na-dorsza, dostęp dn. 30.08.2010 r.
  2. Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie KOM (2007) 498, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0498:FIN:PL:PDF, dostęp dn. 5.09.2007 r.
  3. Kuzebski E. 2009. Rybołówstwo morskie w 2008 roku. Wiadomości Rybackie 3-4 (168), Gdynia, Pismo Morskiego Instytutu Rybackiego, 4-6.
  4. Niczyporowicz J. Morze prawdę ci powie. http://www.wcwi.pl/index.php?option=com_content&task= view&id=1926&Itemid=129, dostęp dn. 30.08.2010 r.
  5. Radtke K., Dąbrowski H. 2007. Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy. Wiad. Ryb. 7-8 (158), 4-7.
  6. Radtke K., Dąbrowski H. 2010. Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy - trzy lata później. Wiad. Ryb. 7-8 (176), 8-10.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639 z dnia 25 lipca 2001 r. ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie zbierania danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000. DzU z dnia 17 sierpnia 2001 r., nr 222, poz. 53.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych. DzU z dnia 22 lipca 2004 r., nr 164, poz. 1725.
  9. Ustawa o rybołówstwie z dnia 19 lutego 2004 r. DzU z dnia 14 kwietnia 2004 r., nr 62, poz. 574, z późn. zm.
  10. Zawistowska H., Raciniewska E., Macierzyńska-Szwaja E. 2009. Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu