BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin nadmorskich w Polsce
Tourism in the Socio-economic Development of Seaside Communities in Poland
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 69-78, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój społeczny, Turystyka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój gospodarczy
Social development, Tourism, Social economic development, Economic development
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu rozwoju turystyki w gminach nadmorskich w Polsce poprzez wskazanie przestrzennego zróżnicowania i zależności obu zjawisk.(fragment tekstu)

The aim of the article is to determinate the level of socio-economic development and level of tourism development in seaside communities in Poland. There are four parts of the article, where author shows the way of data collection and methods used to present both of phenomens which were studied as well as shows it's interdependence. The local authorities opinion about ways of entreprenurship development stimulation was also presented. The researches were carried in 2009. To present the results of researches there were used method of analisys and comparison as well as taksonomic method and tebular method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czornik M. 2008. Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice, Wydaw. AE, 49.
 2. Dziemianowicz W., Jałowiecki B. 2004. Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Warszawa, Scholar, 28.
 3. Grzybek M., Kaliszczak Z., Kryński Z., Szara K. 2003. Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw. Wiad. Statyst. 2, 43.
 4. Kogut-Jaworska M. 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa, CeDeWu, 83-84.
 5. Kurek W. 2008. Turystyka. Warszawa, PWN, 413.
 6. Młodak A. 2002. Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy. Wiad. Statyst. 4, 17.
 7. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWE, 92.
 8. Pasieczny J. 2008, Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa, Wydaw. UWarsz., 204.
 9. Potoczek A., Stępień J. 2008. Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane WSG, 113.
 10. Sikorska-Wolak I. 2009. Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Red. I. Sikorska-Wolak. Warszawa, SGGW, 30-31.
 11. Wankiewicz B. 2009. Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe. Warszawa, CeDeWu, 69.
 12. Wierzbińska M., Stec M. 1996. Zróżnicowanie infrastruktury społecznej w województwie rzeszowskim. Wiad. Statyst. 4, 26.
 13. Zarębski M. 2002. Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Toruń, Wydaw. UMK, 6.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu