BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostak Piotr
Title
Mcbank - przyszłość bankowości detalicznej?
Mcbank - Future of Retail Banking?
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 138-154, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Bankowość, Bankowość detaliczna, Kanały dystrybucji, Usługi bankowe, Depozyt bankowy, Kredyt bankowy
Banking, Retail banking, Distribution channels, Banking services, Bank deposit, Bank credit
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza pojęć, zasad działania i warunków funkcjonowania mcbanków oraz przedstawienie przykładów racjonalizacji zasad działania banków. Pierwszy punkt artykułu charakteryzuje pojęcie makdonaldyzacji i mcbanku. Punkty od 2 do 5 prezentują zagadnienia związane z racjonalizacją bankowości i rozwojem mcbanków, obejmując swoim zakresem takie zagadnienia, jak zmakdonaldyzowane kanały dystrybucji usług bankowych, usługi bankowe, stosunki z klientami oraz organizację i zarządzanie bankiem.(fragment tekstu)

The subject of the article is mcbank, its future and the role it plays in the present-day retail banking. The author aims at the presentation of fundamental aspects characterizing the mcbank. These aspects include influence of mcdonaldization on distributions channels, banking services, consumers, organization and management of the bank. In conclusion the author points out that in Poland about 44 per cent of people do not use any bank services or other financial services. In his opinion they are the potential group of future mcbank's customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarek, ML, 2010, Kredyt reklamowany jak jogurt, Gazeta Wyborcza 6 kwietnia.
 2. Borkowski, T., 2008a, Sklep jak bank, Gazeta Bankowa nr 22 (1022), 2 czerwca.
 3. Borkowski, T., 2008b, Bank zdalnie kierowany, Gazeta Bankowa nr 28 (1028), 14 lipca.
 4. Borkowski T., 2008c, Banki trwają na placówkach, Gazeta Bankowa nr 30 (1030), 28 lipca.
 5. Flejterski, S. i in. (red.), 2005, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Frei, F.X., 2006, Commerce Bank, Harvard Business School, October.
 7. Gronroos, Ch., 2005, Service management and marketing, John Wiley & Sons LTD, New York.
 8. Hatch, M.J., 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Lewis W. W., 2005, Potęga wydajności, CeDeWu.pl, Warszawa.
 10. Dolniak, P., 1999, Makdonaldyzacja obsługi, Bank nr 3 - dodatek Prawo i Gospodarka.
 11. Kowalczyk, A., 2004, Optymalizacja sieci placówek banków w Polsce, Bank i Kredyt nr 8.
 12. Ritzer, G., 2008, The McDonaldization of society 5, Pine Forge Press, Los Angeles.
 13. Wypowiedź M. McDowell - wiceprezes Nokii; źródło: http://gb.pl/banki/lista/smartfon- zmienia-bank.html [dostęp: 10.04.2010].
 14. http://home.agh.edu.pl/~woznicki/, [dostęp: 09.04.2010].
 15. http://cio.cxo.p1/artykuly/49822/Segmentacja.w.banku.czyli.dziel.i.spijaj.smietanke.html [dostęp: 20.04.2010].
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu