BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bretyn Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane aspekty jakości życia młodych konsumentów w Polsce
Selected Aspects of Quality of Life of Young Consumers in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 62-72, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Jakość życia, Konsument, Konsumpcja, Ocena jakości życia
Quality of life, Consumer, Consumption, Life quality assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jakość życia to kategoria niejednoznaczna, charakteryzująca się wieloma wymiarami - filozoficznym, społecznym, kulturowym, medycznym czy wreszcie ekonomicznym. Zasadność prowadzenia rozważań dotyczących jakości życia, jak również prowadzenia w tym zakresie badań, wynika z punktu widzenia zarówno jednostki/konsumenta, jak i całego społeczeństwa. W artykule, na tle ogólnych rozważań dotyczących jakości życia, podjęto próbę analizy wybranych jego aspektów wśród młodych konsumentów. W tym celu przedstawiono wyniki badania ankietowego(abstrakt oryginalny)

Quality of life is a category with difficult to determine scope of subject and of interdisciplinary nature. It is characterized by multiple dimensions: social, philosophical, cultural, medical, and last but not least economic. Although the interest in the concept of quality of life has been growing since the second half of the twentieth century there is no common complete definition of it. This paper, on the background of a general reflection of the quality of life, attempts to analyse selected aspects of quality of life of young consumers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieńkuńska A., Wybrane aspekty jakości życia na podstawie wyników badania spójności społecznej, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, 30 listopada 2012.
 2. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007.
 3. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, AE Kraków, Kraków 1999.
 4. Hagel P., Westergren A., The significance of importance: an evaluation of Ferrans and Powers' Quality of Life Index, "Quality of Life Research", Vol. 15, No. 5, Jun., 2006.
 5. http://www.economist.com.
 6. Kusterka M., Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 7. Materialne warunki życia, CBOS, Warszawa, kwiecień 2012 r.
 8. Rożnowska A., Podmiotowe obszary jakości życia osób z różnych grup społecznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009.
 9. Sęk H., Psychologia kliniczna, t. 1, PWN, Warszawa 2008.
 10. Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyka ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health" 2011, 46(1).
 11. Wołowicka L. (red.), Jakość życia w naukach medycznych, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu