BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chwiałkowski Henryk (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Kryteria jakości w badaniach porównawczych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego na przykładzie chłodziarek domowych
Quality Criteria in Comparative Investigations of Household Appliances on the Example of Household Refrigerators
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 189, s. 191-199, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Artykuły gospodarstwa domowego, Jakość produktów przemysłowych
Industrial commodities, Household articles, Quality of industrial products
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy aktualnie stosowanych w kraju i za granicą kryteriów oceny jakości zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz korzystania z tych kryteriów, zarówno w procesie oznaczania wyrobów znakami jakości, jak i w innych działaniach istotnych dla zaspakajania potrzeb i interesów konsumenta w aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. (fragment tekstu)

The author has conducted an analysis of quality criteria of household refrigerators worked out in Poland for the use of the qualification of these products for a mark of quality, in comparison with technical norms which are in force in several other countries. The author has discussed the criteria used in the comparative investigations of refrigerators the results of which have been published in the "Test" magazine in the E.R.G. and Switzerland. The author has pointed out the need of undertaking systematic efforts which will link qualifying criteria of market goods with their prices in Poland. The author has quoted critical remarks of Swiss experts as regards the objectivity of the results of comparative investigations of durable consumer goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chwiałkowski H., Jakość towarów w aspekcie reformy gospodarczej, "Problemy Eknomiczne" 1981, nr 2, s. 121-132.
 2. Holliger E., Warentest - nie die ganze Wahrheit. Brückenbauer, Zürich 13.08.1982, nr 32.
 3. Kryteria kwalifikacyjne "Chłodziarki domowe i turystyczne". OBR Chłodnictwa Domowego, Predom-Polar, Wrocław 6.03.1979.
 4. Test congelateurs-armoirs. "Test", Bern, Juillet 1982.
 5. Test Kühlschränke. "Test", Stuttgart, October 1982.
 6. Zieliński Z., Zasady opracowywania kryteriów kwalifikacji, Zeszyty 3, Materiały PKNMiJ, Warszawa 1978.
 7. CSN - 14 2700/72 Domowe urządzenia chłodnicze.
 8. DIN 8950 Haushaltkühlschränke, Februar 1968.
 9. GOST-16317-70 Chołodilniki bytowyje elektriczeskije.
 10. NF-D38-302/65 Refrigerateurs menegers a absorption.
 11. PN-68/M-41101 Elektryczne chłodziarki domowe. Wymagania, badania.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu