BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prochorowicz Marlena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozwój działalności pozarolniczej na przykładzie gospodarstw rolnych w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego
Non-agricultural Development on the Example of Farms in Selected Communes West Pomeranian Voivodship
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 79-90, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Agroturystyka
Arable farm, Business activity, Agrotourism
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Przemiany zachodzące w rolnictwie spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na pracę w gospodarstwach rolnych. W artykule zaprezentowano pozarolniczą działalność użytkowników gospodarstw rolnych, przedstawiono charakterystykę działalności agroturystycznej oraz omówiono wyniki badań dotyczących rozwoju agroturystyki w województwie zachodniopomorskim.

For many years, tourism is an important area of economic activity. In the world of business gives employment to millions of people and a growing job market. Especially on farms, where many farmers reduced agricultural production and livestock. To identify how much interest among farmers is running a range of agri-tourism and what is driven in the direction of travel, research was conducted.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyński T. 2004. Szanse i zagrożenia jakości usług turystycznych biur podróży w warunkach Unii Europejskiej, w: Ocena efektów współpracy samorządu turystycznego z organami terenowej administracji rządowej jako czynnika podnoszącego jakość usług turystycznych. Red. W. Piegat. Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 2. Drzewiecki M. 2001. Podstawy agroturystyki. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodek Postępu Organizacyjnego.
 3. Kożuch A., Marcysiak A., Piechowicz B. 1999. Agrobiznes. Podstawy rachunkowości, cz. II. Warszawa, WSiP.
 4. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. 2004. W trosce o pracę, Warszawa, UNDP.
 5. Rocznik Głównego Urzędu Statystycznego. 2006. Warszawa, GUS.
 6. Rosner A. 2005. Główne wyniki badań prowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w 2004 roku. Wieś Rol. 1, 9-17.
 7. Sikora J. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.
 8. Stanek D. 2005. Agroturystyka - poradnik dla kwaterodawców. Miników, KPODR, 27.
 9. Walasek J. 2004. Sposoby promocji polskiej agroturystyki. Rocz. Nauk. WSTR Warsz. 2, 9.
 10. Wyrwicz E. 1998. System klasyfikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce oraz jej wymogi w wybranych krajach, w: Agroturystyka. Red. U. Świetlikowska. Warszawa, Wydaw. SGGW.
 11. Zrobek J. 1997. Wpływ warunków otoczenia na możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź, Uniwersytet Łódzki.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu