BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Transformacja gospodarcza a regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Indiach
Economic Transformation and Regional Disparity of Poverty in India
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 73-82, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Gospodarka, Ubóstwo, Zróżnicowanie regionalne
Economy, Poverty, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W 1991 roku rozpoczęto w Indiach intensywne reformowanie gospodarki i państwa. Polegało ono na liberalizacji, deregulacji i decentralizacji. Reformy znacząco przyspieszyły wzrost gospodarczy Indii. Na początku XXI wieku Indie stały się czwartą gospodarką świata - po USA, Chinach i Japonii. W wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego istotnie poprawiły się warunki życia społeczeństwa indyjskiego. Wyrazem tego jest zmniejszanie się rozmiarów ubóstwa. Odsetek ludzi ubogich zmalał - w skali całych Indii - z 45% w 1993 r. do 30% ludności w 2010 r. Redukcja ubóstwa nie przebiegała jednak równomiernie we wszystkich indyjskich stanach. W okresie 1993-2010 istotnie zwiększyło się regionalne zróżnicowanie ubóstwa ludności w Indiach.(abstrakt oryginalny)

In 1991 an intensive period of reforming the state and the economy started in India. The reforms concerned liberalization, deregulation and decentralization. They significantly accelerated India's growth. In the beginning of XXI century India has become fourth economic power in the world, after USA, China and Japan. As a consequence of rapid economic growth, life conditions of Indian society have improved and the size of poverty has decreased. The percentage of poor people diminished from 45% of the society in 1993 to 30% in 2010. However, the reduction of poverty has not run evenly in all Indian states. Between 1993 and 2010 the regional disparity in the level of poverty increased.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bhattacharya B.B., Sakthivel S., Regional Growth and Disparity in India: A Comparison of the Pre and Post- reform Decades, ,,Economic and Political Weekly" 2004, Vol. 39, Issue No. 10, March 6.
  2. Bywalec G., Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, "Ekonomista" 2010, nr 3.
  3. Economic Survey 2007-08, A-5 oraz Economic Survey 2011-12, s. 2, obie publikacje wydane przez Ministry of Finance, Government of India, Delhi.
  4. Galbraith J.K., Istota masowego ubóstwa, PWN, Warszawa 1987.
  5. India Social Development Report 2010.
  6. The Land Questions and the Marginalized, edited by M. Mohanty, Oxford University Press, New Delhi 2011.
  7. Metody statystyczne. Teoria i badania, Cz. Domański (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  8. Press Note on Poverty Estimates, 2009-10, Government of India, Planning Commission, March 2012, http://planningcommission.nic.in/news/ (dostęp 13.01.2013).
  9. Rothermund D., India. The Rise of an Asian Giant, Yale University Press, New Haven and London 2008.
  10. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2000. States Census 2011 [2011], w: http://www.census 2011.co.in/states.php. [dostęp 15.10.2012].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu