BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Białowolski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2010
The State of the Households 1st Quarter of 2010
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 70, 40 s., rys., tab., zał.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Bezrobocie, Oszczędności gospodarstw domowych
Households, Unemployment, Household savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych uległ w I kwartale 2010 r. poprawie drugi raz z rzędu, po pięciu kolejnych kwartałach spadku. Wartość wskaźnika syntetycznego dla tego pytania wzrosła o 1,1 pp. Jednak w stosunku do najlepszego wskazania w drugim kwartale 2008 roku wskaźnik nadal jest mniejszy o ok. 18 pp. Trudno jeszcze jednoznacznie określić, czy obserwowane odwrócenie trendu jest trwałe, jakkolwiek ostatnie wyniki w zakresie rynku pracy pokazują na zahamowanie tendencji spadkowych, w grudniu zanotowano po raz pierwszy od kilku miesięcy wzrost realnego funduszu płac w ujęciu r/r. (fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households in the first quarter of 2010 improved for the second time in a row after five consecutive quarters of decline. The value of the synthetic indicator for this question rose by 1.1 pp. However, in relation to the highest value in the second quarter of 2008, the indicator is still lower by about 18 pp. Still it is difficult to clearly determine whether the observed reverse of the trend is permanent, although recent results in, the labor market show a downward tendency slowing down, in December it was observed growth of real wage bill in terms ofyear-over- year, the first time in several months. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu