BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajganov Anatolij (Białoruska Akademia Nauk w Mińsku), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Struktura i rodzaje wsparcia budżetowego dla rolnictwa na Białorusi
Structure and Types of Budget Support in Belarusian Agriculture
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 105-112, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wspieranie rolnictwa, Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Finansowanie rolnictwa, Budżet
Agriculture support, Agriculture, Payments for agricultural, Agricultural finance, Budget
Note
summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie struktury i tendencji wsparcia budżetowego dla rolnictwa na Białorusi w celu jego dalszego wzrostu i zrównoważonego rozwoju w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju i zwiększenia możliwości białoruskich producentów w dostarczaniu towarów przede wszystkim na rynki byłych państw Związku Radzieckiego, a także, w mniejszym stopniu, do państw Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano badania wykonane przez autorów w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Instytutem Badań Systemowych w Kompleksie Rolno-Przemysłowym Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, dane Głównego Urzędu Statystycznego Białorusi z lat 2005-2009, a także analizy programów pomocowych dla rolnictwa opracowanych w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Białoruś oraz dane Instytutu Ekonomii Białoruskiej Akademii Nauk. (fragment tekstu)

The paper presents the structure and tendencies of budget support in Belarusian agriculture. There are presented basic data about level of financial support of agriculture and share of budget payments in the whole national economy. Basing on data gained from Main Statistical Bureau in Minsk the authors have shown that direct payments to one ha of arable land in Belarus has been increasing for several lat years and has reached 226 USA dollars per 1 ha. It is also worthy to notice that main support programs of rural areas development are mapped on such UE programs. Nowadays budget support for agriculture is 9% of total expenditures of national budget and is the biggest in the region (Commonwealth of Independent States - former Soviet states) and due to economic crisis and domestic problems will be probably slowly decreased in next years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Światowy. Belarus - Country assistance strategy. 2008. Minsk, Regional Office of World Bank.
  2. Blandford D., Josling T. 2009. Greenhouse gas reduction policies and agriculture. Geneva, International Centre for Trade and Sustainable Development.
  3. Państwowy Program Odrodzenia i Rozwoju Wsi. 2005. Mińsk, Instytut Ekonomiki, Białoruska Akademia Nauk.
  4. Rocznik Statystyczny Republiki Białoruś. 2010. Mińsk, Główny Urząd Statystyczny.
  5. Roczniki Statystyczne UE. 2009. Brussels, Eurostat.
  6. Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Republiki Białoruś nr 03-4-8/6553 z dnia 2 lipca 2008 roku. DzU. z 2008 r., nr 44.
  7. Statistical information. 2009. Paris, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
  8. The Statistical Office of the European Communities. 2009. Brussels, Eurostat.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu