BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Joanna J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Aktualna polityka zdrowotna Unii Europejskiej a kierunki badań ekonomicznych krajowego sektora zdrowia
Current Health Policy of the European Union and Economic Aspects of Research of the National Health Sector
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 113-118, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Badania naukowe, Polityka zdrowotna, Opieka zdrowotna, Służba zdrowia
Scientific research, Health care policy, Health care, Health service
Note
summ.
Abstract
Mając na uwadze skutki legislacji prawnych Unii Europejskiej w sferze zdrowia, w artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce dysponujemy odpowiednimi narzędziami badawczymi układu ekonomika-zdrowie społeczeństwa i w jaki sposób mogą być wydzielone sfery badań szczegółowych.(fragment tekstu)

The article focuses on presenting the health policy of the European Union, including the international research, whose experience was the base of current legislation, which in term will affect the situation of the Polish health sector and its major components, especially between the health status of society a country's development objectives. Because of government's concern of reaching financial obligations to foreign partners in the event of opening the EU market of treatment (medical tourism), deals with finding answers to the question of whether Poland is available that allows the instruments to highlight specific areas of healthcare spending, as well as how to measure correlation between expenditures on health and the level of social development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Commission Staff Working Document. Accompanying document to the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients' rights in cross-border healthcare. Impact Assessment. SEC2163. 2008. Brussels, Commission of the European Communities.
  2. Eurostat. Europe in figures - Eurostat Yearbook 2006-2007. 2007. Brussels, European Commision, May 2007, ISBN 9279024892.
  3. Health ClusterNET, www.healthclusternet.org, dostęp dn. 21.08.2010 r.
  4. Kulis I., Kulis M., Stylo W. 1999. Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Kraków, Uniwersyt. Wydaw. Vesalius, 75.
  5. Macroeconomics and health: Investing in health. 2001. Geneva, WHO.
  6. Project Euroregon Ren-Waal, www.euroregio.org, dostęp dn. 21.08.2010 r.
  7. Rydlewska-Liszkowska I. 2005. Narzędzia analizy ekonomicznej w procesie restrukturyzacji jednostek opieki zdrowotnej, w: Polityka zdrowotna, t. III. Łódź, Uniwersytet Medyczny, 27-31.
  8. Stanowisko rządu w sprawie Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, przyjęte przez KERM 2 września 2008 r. Warszawa, Urząd Rady Ministrów.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu