BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kryzys w latach 2007-2009 - między nieuchronnością a nowymi wyzwaniami. Dwugłos historyków i ekonomistów
The Crisis 2007-2009 - Between a Inevitability of New Challenges. Historians and Economics Duet
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 119-128, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Zapobieganie kryzysowi, Kryzys bankowy, Kryzys gospodarczy
Financial crisis, Crisis prevention, Banking crisis, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Historycy przy opisie danej formacji ekonomicznej lub jej etapów o wiele częściej czerpią z myśli i doświadczeń ekonomistów, niż czynią to ekonomiści badający zjawiska lub kategorie ekonomiczne w jakimś okresie, w odniesieniu do "klasycznych" historyków. Mając powyższą hipotezę na uwadze, przyjrzyjmy się, jakie są poglądy (koncepcje, teorie, syntezy) historyków nt. interesującej nas problematyki (kryzysów we współczesnej gospodarce kapitalistycznej), przyjmując za punkt wyjścia Wieki Kryzys w latach 1929-1933.(fragment tekstu)

The article deals with the main reflections and evaluation of historians on developments on the international financial market since the Great Depression until the turn of the phenomenon of the twentieth and twenty-first century where the economies are entirely dependent on the economy. Using the specific reflections on the stages of economising economies - Bretton Woods, Eurodollars market, restrictive monetary policy, tends to consumption, reduction of public debt - indicates that it is historians for several years before the crisis, 2007-2009 predicted conditions and stimulants of its creation. In the second part focuses on the attempt to articulate the most important (strategic) for the Polish economy research problems after the crisis in 2007-2008, and the ground of the demanding part of the article became a report from the National Bank of Poland in September 2009.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bass H.H. 2006. Die Rolle der KMU in Deutschland: Vergangenheit, Gegenwart, Zunkuft. Bremen, Hochschule.
  2. Historia powszechna, t. 18-20. 2008. Warszawa, Gazeta Wyborcza, 265-296, 291-296, 363-397, 625-650.
  3. Krugman P. 2001. Wracają problemy kryzysu walutowego. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 11.
  4. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. 2002. Red. M. Iwonicz-Drozdowska. Warszawa, BFG/PWE.
  5. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. 2009. Warszawa, Narodowy Bank Polski, 5, 11, 24-25.
  6. Reksa Ł. 2004. Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych. Bank i Kredyt, luty, 59-70.
  7. Spatial Scenarios for Europe. Bruksela, maj 2007, www.espon.eu, dostęp dn. 10.09.2010 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu