BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Prochorowicz Marlena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Regionalna turystka uzdrowiskowa a przeobrażenia społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej
SPA Tourism on a Regional Scale and Transformation in the Socio-economic Space of European Union
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 129-136, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Turystyka zdrowotna, Turystyka, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska, Przemiany społeczne
Health tourism, Tourism, Health spa, Health resort, Social change
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ zmian społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej na rozwój turystyki uzdrowiskowej. Omówiono sektor turystyki uzdrowiskowej w Niemczech, który powinien być wzorem dla polskiej turystyki uzdrowiskowej. Opisano niemieckie rozwiązania instytucjonalne w polityce prozdrowotnej, a szczególną uwagę poświęcono koncepcji klastra gospodarki zdrowotnej.

The paper considered whether there are factors that influence the choice of direction as well as the tourist destination of turnover of the tourism industry. It also identifies the development of health tourism in the area of socio-economic European Union. As an example, used the health tourism sector in Germany, especially its meaning and reference for Polish. A valuable clue for the Polish translation may be institutional solutions in the field of health policy, including at the regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bookman M.Z., Bookman K.R. 2007. Medical tourism in developing countries. New York, Palgrave MacMillan.
 2. Carrera P.M., Bridges J.F.P. 2006. Globalization and healthcare understanding health and medical tourism. Expert Rev. Pharmacoecon. Outcomes Res. 6 (4), 447-454.
 3. ESPA - Raport 01-2010, www.espa-ehv.eu/, dostęp dn. 10.09.2010 r.
 4. European Spas Association, www.espa-ehv.eu, dostęp dn. 4.03. 2010 r.
 5. Gallouj F. 2002. Innovation in services an the attendant old and new myths. J. Socio-Econ. 31, 143.
 6. Garntner W.C., Lime D.W. 2000. Trends in outdoor recreation. Leisure and tourism. Wallingford, CABI Publishing.
 7. Gesundheitscluster in Metropolen- und Grenzregionen. Chancen für Polen und Deutschland. 2009. Berlin, Health Capital, 6-10.
 8. Holden A. 2006. Tourism studies and the social sciences. London, Routledge.
 9. Materiały "Uzdrowisko Kołobrzeg S.A." www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl, dostęp: wrzesień 2009 r.
 10. Mueller H., Kaufmann E.L. 2001. Wellness tourism: market analysis of a special health tourism segment and implication for the hotel industry. J. Vac. Market. 7 (1), 5-17.
 11. Petry R. 2009. Czy w Europie występuje zmierzch uzdrowisk i klasycznego leczenia? Marketing uzdrowiskowy w państwach europejskich, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego. XVIII Kongres uzdrowisk polskich, Muszyna 4-6 czerwca 2009. [b.w.], 104-106.
 12. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. 2009. Warszawa, Narodowy Bank Polski, 11.
 13. Releases a new report - Indian tourism industry analysis, http://www.rncos.com, dostęp dn. 14.03.2010 r.
 14. Spatial scenarios for Europe. 2007. Bruksela, EU, Regional Policy, 4-10.
 15. Swarbrooke J., Horner S. 2007. Consumer behavior in tourism, 2nd edition. Oxford Butterworth- Heinemann/Elsevier.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu