BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczecińska Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena bezpieczeństwa finansowego wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
The Financial Security Analysis in Food Sector Enterprises
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 137-144, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek słodyczy, Bezpieczeństwo finansowe, Przemysł spożywczy
Sweets market, Financial security, Food industry
Note
summ.
Company
Mieszko S.A., Wawel S.A, Jutrzenka S.A.
, ,
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny bezpieczeństwa finansowego w trzech przedsiębiorstwach branży spożywczej w latach 2002-2008. Analizie poddano trzy spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmujące się produkcją słodyczy i wyrobów cukierniczych: Jutrzenka, Mieszko oraz Wawel. (fragment tekstu)

The paper presents analysis of the financial security factors. Three confectionery companies were subjected to an analysis. The study comprised the years 2002-2008. The main goal of this work is to present which of them reached most accurate value of the financial security factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Franc-Dąbrowska J. 2006. Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Rocz. Nauk Rol., Ser. G 93 (1) 121.
  2. Szczecińska B. 2008. Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW Warsz., Ser. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, 69.
  3. Wędzki D. 2003. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 35-36.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu