BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Zawód pilota wycieczek w kontekście jakości usług biur podróży
Occupation of the Tour Guide in Terms of Quality of Services of Tour Operates
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 145-158, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Jakość usług turystycznych, Turystyka, Biuro podróży, Usługi turystyczne
Quality of tourist services, Tourism, Travel agency, Tourism services
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie miało na celu pokazanie istoty pracy pilota wycieczek i zbadanie, jak organizatorzy turystyki postrzegają pracę pilotów wycieczek, jakie oczekiwania mają wobec pilotów, co robią, by podnieść jakość ich pracy i - co za tym idzie - jakość oferowanych usług. Obszar badań to województwo pomorskie. W badaniach empirycznych wykorzystano dwie metody badawcze - wywiad niestandaryzowany oraz wywiad standaryzowany.(fragment tekstu)

The tour guide job is a very important factor in shaping the quality of services offered by tour operates. Often, a tour guide is the only factor that can unsuccessful trip, turn to the trip memorable for all participants. Tour operators, who employ tour giudes try to choose the staff so as to have the assurance that the services provided by them will be satisfactory for the customer, and thus give rise to a positive feeling about the quality of the purchased travel agency services. Organizers perceive the tourism profession and the work of tour guide as an important element of building quality services sold by travel agencies for tourists. Respondents organizers admitted that the tour guide is someone who has a huge impact on the perception of quality by participants and their subsequent perception of the office. The tour guide is an extremely important part in building the quality of tourist services offered by tour operates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, www.turystyka.gov.pl, dostęp dn. 13.06.2010 r.
 2. Gaworecki W.W. 2007. Turystyka. Warszawa, PWE, 239-241.
 3. Kaczmarczyk S. 2003. Badania marketingowe. Warszawa, PWE, 170.
 4. Kompendium pilota wycieczek. 2008. Red. Z. Kruczek. Kraków, Wydaw. PROKSENIA, 107.
 5. Kruczek Z. 1996. Pilotaż wycieczek zagranicznych. Kraków, Wydaw. Mentor, 24.
 6. Mazur J. 2002. Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa, Wydaw. Difin, 100.
 7. Rapacz A. 1999. Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Red. G. Gołembski. Poznań, Wydaw. AE, 21-24.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. DzU z 30 sierpnia 2004 r., nr 188, poz. 1944, tekst jednolity.
 9. Tyblewski T. 1975. Szkic modelu przewodnickiego. Jantarowe Szlaki 11-12, 54-55.
 10. Urbaniak M. 2004. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydaw. Difin., 13.
 11. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. DzU z 2004 r., nr 223, poz. 2268.
 12. Wajdzik M., Kruczek Z. 2006. Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta. Kraków, Wydaw. PROKSENIA, 55.
 13. Wanagos M. 2008. Znaczenie edukacji marketingowej w zawodzie pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, w: Marketing nowe trendy w marketingu dla inżynierów. Red. D. Dąbrowski. Gdańsk, Wydaw. PG, 195.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu