BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski
Meaning of Logistics in Tourist Economy Development in Poland
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 159-166, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarka turystyczna, Rozwój gospodarczy, Logistyka, Logistyka w gospodarce, Rynek usług turystycznych
Touristic economy, Economic development, Logistics, Logistic in business, Tourism services market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednego z narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, które służy do koordynacji procesów przypływu. Koordynacja ta jest ukierunkowana na zwiększenie sprawności, redukcję kosztów i podporządkowanie całej działalności wymogom klienta. Tym narzędziem jest logistyka, której podstawowym celem jest zapewnienie pożądanego poziomu usługi przy możliwych do zaakceptowania przez wszystkie strony kosztach. Jest ona istotnym narzędziem przy rozwiązywaniu bieżących i przyszłościowych problemów każdej organizacji. (...)W artykule określono wpływ logistyki na rozwój gospodarki turystycznej poprzez obserwację zmian, jakie zachodzą na rynku usług turystycznych. Wykorzystano metodę analizy systemowej w badaniu zależności rozwoju turystyki od intensywności rozwoju systemu logistycznego danego regionu czy kraju jako integralnego elementu usługi turystycznej.(fragment tekstu)

The article shows possibilities and benefits caused by using logistics conception in tourist enterprises. The need of using logistics management is confirm by dynamic development of tourist services sector on the whole world. The author marks that transport as a main logistics service plays huge role in realization of its basics functions. It concerns to running tourist business as well as to the connections with environment. It can be seen on operation functions level which allow to transform enterprises resources into services. It can also be seen in promoting of marketing functions when the tourist offer reach costumers and in promoting sale process where the particular attention is kept on costumer service. The author accents that logistic management in tourist enterprises allows to achieve settled level of services availing specified and rational costs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. 2004. Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa, Difin, 35-36.
  2. Koźlak A. 2007. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk, Wydaw. UG, 12.
  3. Logistyka. 2009. Red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak. Poznań, Biblioteka Logistyka, 74-75.
  4. Meyer B. 2006. Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 207-208.
  5. Panasiuk A. 2008. Gospodarka turystyczna. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 14.
  6. Pfohl H.Ch. 1998. Systemy logistyczne. Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania, 12.
  7. Rokita J. 2005. Zarządzanie strategiczne. Warszawa, Wydaw. PWE, 76.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu