BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowski Krzysztof (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Model rewitalizacji miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna-Zdroju
Model City SPA Revitalization Example Połczyn-Zdrój
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2010, nr 61, s. 167-182, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rewitalizacja miasta, Turystyka zdrowotna, Turystyka, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska
City revitalization, Health tourism, Tourism, Health spa, Health resort
Note
summ.
Country
Połczyn-Zdrój
Połczyn-Zdrój
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza przyjętego przez władze lokalne modelu rewitalizacji Połczyna-Zdroju oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych rewitalizacji miejskiego ośrodka uzdrowiskowego, jakim jest miasto Połczyn-Zdrój, a także sprecyzowanie wniosków dla polityki władz lokalnych w tym zakresie. Realizacja tego projektu rewitalizacji jest obecnie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A (województwa zachodniopomorskiego) - Meklemburgia- Pomorze Przednie-Brandenburgia w ramach opracowania subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego markowego produktu turystycznego Szlak Solny.(fragment tekstu)

Averse economic and social phenomena occurring in citits can be minimalized by appropriate revitalization actions taking into account the social, economic, urban, cultural and environmental. The purpose of this article is the analysis adopted by the local authority revitalization model Połczyn-Zdrój and socio-economic revitalization of the urban center of the spa, which is the city Połczyn Spa and requests for clarification of the policy of local authorities in this regard.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W. 2010. Rewitalizacja miast polskich - Model rewitalizacji miast, t. 10. Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
  2. Lokalny program rewitalizacji miasta Połczyn-Zdrój na lata 2007-2013. 2007. Połczyn-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
  3. Materiały marketingowe Uzdrowiska Połczyn S.A. 2010. Połczyn-Zdrój, Uzdrowisko Połczyn S.A.
  4. Mumford L. 1961. The city in history. London, Harbinger Book.
  5. Strategia rozwoju miasta i gminy Połczyn-Zdrój. 2006. Połczyn-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Połczyn- Zdrój.
  6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. DzU z dnia 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717, tekst jednolity według stanu z 08.04.2011 r.
  7. Wiktorowski K. 2009. Analiza regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu świdwińskiego, w: Polityka regionalna i lokalna - aspekty praktyczne. Red. M. Malicki. Szczecin, Wydaw. Economicus, 114-121.
  8. Wiktorowski K. 2010. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne rewitalizacji miast uzdrowiskowych na przykładzie Połczyna-Zdroju, w: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Lokalne programy rewitalizacji - wybrane przykłady. I Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków 4-6 czerwca 2010 r. Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 120-128.
  9. Zborowski A., Deja M. 2009. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, w: Rewitalizacja miast polskich. Red. A. Zborowski, t. 5. Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 221-238.
  10. Ziobrowski Z., Jarczewski W. 2010. Rewitalizacja miast polskich. Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8. Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu