BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Czy wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór o wartości?
Is the Welfare State's Dispute Over Values Still Alive?
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 95-107, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Filozofia społeczna, Państwo opiekuńcze
Social philosophy, Welfare state
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z końcem wielkich narracji państwa opiekuńcze utraciły swoje główne źródło społecznej legitymizacji, a miejsce filozofii społeczno-politycznej odpowiedzialnej za dyskusję nad kształtem przyszłych społeczeństw zajął rachunek ekonomiczny skoncentrowany na bieżących kosztach. Obecnie coraz wyraźniej dostrzega się słabości tego imperializmu ekonomii i postuluje przewartościowanie obowiązującego ładu społeczno-gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

With the end of the grand narratives welfare states lost their most important legitimization and the place of political and social philosophy, responsible for designing shape of future societies, was taken by economic calculus being focused almost entirely on current costs. Today, however, we witness clear weaknesses of this economic imperialism and increasing claims to reevaluate our social order.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barr N., Economics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2012.
 2. Bartholomew J., The Welfare State We're In. Politico's, London 2006.
 3. Bastiat F., Co widać i czego nie widać, Wydawnictwo Dextra, Lublin 2003.
 4. Castles F.G., Testing the Retrenchment Hypothesis: An Aggregate Overview, [w:] F.G. Castles (red.), The Disappearing State? Retrenchment Realities in an Age of Globalization, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
 5. Costanza R., Toward a New Sustainable Economy, [w:] S. Kates (red.), Macroeconomic Theory and Its Failings, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 6. Czech S., Ewolucja szwedzkiego modelu państwa dobrobytu, praca niepublikowana, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 7. Czech S., O legitymizacji państwa dobrobytu w społeczeństwach zachodnich, [w:] Dokonania współczes- nej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, "Studia Ekonomiczne" nr 101, red. U. Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 8. Fitzpatrick T., Welfare Theory. An Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001.
 9. Friedman M., The Methodology of Positive Economics, [w:] M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago 1966.
 10. Friedman M., The Threat to Freedom in the Welfare State, "Business and Society Review", vol. 21, 1977.
 11. Hodgson G.M., What Is the Essence of Institutional Economics?, [w:] D.M. Hausman (red.), The Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge University Press, New York 2008.
 12. Judt T., Źle ma się kraj, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
 13. Lazear E.P., Economic Imperialism, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 115/1, 2000.
 14. Mares I., Macroeconomic Outcomes, [w:] F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, Ch. Pierson, The Oxford Handbook of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2010.
 15. Marshall T.H., Citizenship and Social Class [1949], [w:] Ch. Pierson, F.G. Castles (red.), The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge 2006.
 16. Myrdal G., Objectivity in Social Research [1968], [w:] Ö. Appelqvist, S. Andersson, The Essential Gunnar Myrdal, The New Press, London 2005.
 17. Pierson P., The New Politics of the Welfare State, "World Politics", vol. 48/2, 1996.
 18. Rose D.C., The Moral Foundation of Economic Behavior, Oxford University Press, Oxford 2011.
 19. Rutkowski W., Współczesne państwo dobrobytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 20. Sandel M.J., What Money Can't Buy. The Moral Limits of Markets, FSG, New York 2012.
 21. Sedláček T., Ekonomia dobra i zła, Studio Emka, Warszawa 2012.
 22. Skidelsky R., Skidelsky E., How Much Is Enough?, Allen Lane, London 2012.
 23. Spicker P., The Welfare State. A General Theory, SAGE, London 2000.
 24. Steger M.B., Roy R.K., Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu