BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Title
Możliwości poznawcze prawa Metcalfe'a w określaniu wartości ekonomicznej sieci komunikacyjnych
Cognitive Possibilities of Metcalfe's Law in Defining the Economic Value of Communication Networks
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 108-117, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Wartość ekonomiczna
Economic value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny przydatności poznawczej prawa Metcalfe'a w określaniu wartości ekonomicznej sieci. W pracy dokonano rekonstrukcji teoretycznej prawa Metcalfe'a, jednocześnie wskazując na błędy w jego aplikacji. Przedstawiono również konkurencyjne koncepcje wyjaśniające wartość ekonomiczną sieci w zależności od liczby jej elementów. Odniesiono się również do teorii efektów zewnętrznych w kontekście sieci, rozważając możliwości komunikacji między podmiotami w ujęciu potencjalnym oraz efektywnym. W ujęciu tym posłużono się liczbą Dunbara do wyjaśnienia zasięgu efektów zewnętrznych w strukturach sieciowych(abstrakt oryginalny)

In this article the author attempts to assess cognitive usefulness of Metcalfe's law in defining the economic value of network. The paper presents a theoretical reconstruction of Metcalfe's law pointing to mistakes in its application. It also shows competitive concepts explaining economic value of the network depending on the number of its nodes. There is also reference to the theory of externalities in the context of network, considering the possibility of communication between actors from the potential and effective perspective. In this approach Dunbar's number is used to explain the range of external effects in the structure of the network.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beckstrom R., The Economics of Networks and Cybersecurity, NCSN 2008, http://www.slideshare.net/larryme38/081212d-economics-of-networks (20.03.2013).
 2. Briscoe B., Odlyzko A., Tilly B., Metcalfe's Law is wrong, "IEEE Spectrum", July 2006.
 3. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Czetwertyński S., Implikacje internetowej bańki spekulacyjnej w dobie sieciowych rynków kapitałowych, [w:] Nauki o finansach nr 4, red. G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 5. Dunbar R.I.M., How Many Friends Does One Person Need? Dunbar's Number and Other Evolutionary Quirks, Harvard University Press, Cambridge 2010.
 6. Dunbar R.I.M., Neocortex size as a constraint on group size in primates, "Journal of Human Evolution" 1992, Vol. 22 (No. 6).
 7. Galambos L., Theodore N. Vail and Role of Innovation in the Modern Bell System, "The Business History Review" 1992, Vol. 66 (No. 1), High-Technology Industries.
 8. Gilder G., Metcalfe's law and legancy, "Forbes. ASAP: A technology supplement", 13 września 1993.
 9. Gilder G., Telecosm. How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our World, The Free Press, New York 2000.
 10. Herrick D.F., Media management in the age of giants. Business Dynamics of Journalism, University of Mexico Press, New Mexico 2012.
 11. Katz M.L., Shapiro C., Network Externalities, Competition, and Compatibility, "The American Economic Review" 1985, Vol. 75 (No. 3).
 12. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Wig-Press, Warszawa 2001.
 13. Liebowitz S.J., Margolis S.E., Network Externality: An Uncommon Tragedy, "Journal of Economic Perspectives" 1994, Vol. 8 (No. 2).
 14. Metcalfe B., Metcalfe's Law Recurses Down the Long Tail of Social Networking, http://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-social-networks/ (20.01.2013).
 15. Mueller M., Universal Service: Competition, Interconnection, and Monopoly in the Making of the American Telephone System, AEI Press, Washington 1997.
 16. Ratcliffe M., Lebkowsky J. (red.), Extreme democracy, lulu.com.
 17. Reed D.P., That Sneaky Exponential - Beyond Metcalfe's Law to the Power of Community Building, http://www.reed.com/dpr/locus/gfn/reedslaw.html (15.03.2013).
 18. Reed D.P., The law of the pack, "Harvard Business Review", May 2009.
 19. Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce cyfrowej, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
 20. Simeonov S., Metcalfe's Law: more misunderstood than wrong?, http://blog.simeonov.com/2006/07/26/metcalfes-law-more-misunderstood-than-wrong/ (24.03.2013).
 21. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu