BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bliźniuk Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Chmielewski Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Gzik Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kasprzyk Rafał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Koszela Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Najgebauer Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych
Interoperability of the history of patient's treatments records inside heterogeneous infrastructure of electronic health records
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 489-503, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Dokumentacja medyczna, Hurtownie danych, Dane wrażliwe, Ochrona zdrowia, Dane medyczne
Medical records, Data warehouse, Sensitive data, Health care protection, Medical data
Note
streszcz., summ..
Abstract
(Zgodnie z regułami tworzenia i przechowywania danych medycznych (dotyczy to wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji), są one tworzone przez placówkę ochrony zdrowia i tam pozostają. Placówką taką może być gabinet lekarski, placówka POZ, szpital, laboratorium diagnostyczne. Istotne jest to, że pacjent przemieszcza się ze swoim problemem zdrowotnym pomiędzy różnymi placówkami ochrony zdrowia w kraju, w różnych krajach lub nawet na różnych kontynentach. Często nie ma on wyboru, gdzie się leczy, ponieważ choroba potrafi zaskoczyć go w dowolnym czasie i miejscu. Wobec tego dane medyczne o chorobie pacjenta są najczęściej rozproszone, sfragmentowane i nie zawsze w pełni spójne. Są one również przechowywane w odmiennych standardach składowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Sytuacja taka dotyczy zarówno konkretnej jednostki chorobowej, która dotknęła pacjenta, jak i wielu różnych chorób i innych dolegliwości, które go nękają.fragment tekstu)

Common "backbone" of information about the progress of the healing process (medical procedure) is a description of the clinical path for the specified disease and profiled for an individual patient. This description contains the history of the medical procedure steps already performed, as well as those which, in accordance with the best medical knowledge still need to be made. The steps are linked to specific artifacts that can occur during medical procedures performed. One type of such artifacts is electronic health records. The study presents the idea that, consistent delivery of medical records to the patient, the doctor and the other, it is possible on the basis of the history of the individual steps of clinical paths, associated with a particular patient, the disease entity, and electronic health records.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bliźniuk G., Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta, "Biuletyn" Instytutu Systemów Informatycznych, nr 6, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010, s. 1-10.
 2. Bliźniuk G. et al., Hurtownie procesów, "Studia Informatica" 2012, t. 33, nr 2A (105), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 112-127.
 3. Chmielewski M., Gałka A., Semantic battlespace data mapping using tactical symbology, "Advances in Intelligent Information and Database Systems" 2010, Springer, s. 157-168.
 4. Górski T., Architectural view model for an integration platform, "Journal of Theoretical and Applied Computer Science" 2012, vol. 6, no. 1, s. 25-34.
 5. Górski T., Projektowanie platform integracyjnych w architekturze zorientowanej na usługi, "Wiadomości Górnicze" 2012, nr 7-8, s. 407-417.
 6. Gzik T., Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych, w: Raport z realizacji zadania 1 projektu POIG.01.03.01-00-145/08, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009, s. 207-219.
 7. Gzik T., Kędzierski P., Koszela J., Hurtownie procesów i procesy dynamiczne jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych, w: Modelowanie i zastosowanie komputerowych systemów medycznych, red. M. Cieciura, W. Olchowik, Vizja Press&IT, Warszawa 2009, s. 50-57.
 8. Lignowska M., Nowicki T., Symulacyjna metoda badania procedur medycznych, w: Technologie informatyczne i ich zastosowania, red. A. Jastrebow, Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 243-252.
 9. Nowicki T., Efficiency estimation of organization described by workflow model, w: Contemporary corporate management, red. K. Grzybowska, A. Stachowiak, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 87-100.
 10. Raport końcowy projektu POIG.01.03.01-00-145/08, red. G. Bliźniuk, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2010.
 11. Waszkowski R., Chodowska A., Popławski R., Automatyzacja procesów biznesowych jako element systemu wspomagania decyzji odpowiedzialny za sterowanie działań zgodnie z przyjętymi procedurami, w: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, red. J. Bertrandt, K. Lasocki, BELStudio, Warszawa 2012, s. 1208-1221.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu