BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Title
Elektroniczny Rekord Pacjenta
Electronic Health Record
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 523-537, bibliogr. 18 poz.
Keyword
e-usługi publiczne, Systemy informatyczne, Ochrona zdrowia, Dane medyczne
Public e-services, Computer system, Health care protection, Medical data
Note
streszcz., summ.
Abstract
Natychmiastowy dostęp do aktualnych danych medycznych pacjenta z dowolnego miejsca świadczenia usług jest bardzo ważny zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. W dobie społeczeństwa informacyjnego, przy odpowiednim poziomie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stworzeniu odpowiedniej infrastruktury sieciowych usług publicznych możliwe jest upowszechnienie współdzielenia medycznych danych pacjenta przez uprawnionych pracowników organizacji świadczących usługi medyczne. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane definicje i modele Elektronicznego Rekordu Pacjenta oraz przedstawiono możliwe korzyści związane z ich wdrożeniem. Przedstawiono także przykłady funkcjonujących systemów tego rodzaju z Danii, Czech i Polski.(fragment tekstu)

A chosen definitions and reference models of Electronic Health Record have been presented in this article. The author has highlighted several advantages connected with implementation of these systems and provided the examples of EHR in Poland, Czech Republic and Denmark.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bielewicz A., Czerniejewski B., Kosieliński S., Rutkowski P., Ochrona zdrowia w Polsce 2020. Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-Zdrowia. Raport Instytut Mikromakro, Fundacja Instytut Mikromakro, Warszawa 2012.
 2. Bobel B., Advanced and secure architectural HER approaches, "International Journal of Medical Informatics" 2006, vol. 75.
 3. Chluska J., Model rachunku kosztów świadczeń zdrowotnych szpitala, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 4. Dwivedi A. N., Bal R., Naguib R. N. G., Knowledge Management for Healthcare: Using Information and Communication Technologies for Decision Making, w: Case Studies in Knowledge Management, red. M. E. Jennex, Idea Group Publishing, London 2005.
 5. e-Health Care Information Systems, red. J. Tan, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco 2005.
 6. ISO/DTR 20514, Health Informatics - Electronic Health Record - Definition, Scope, and Context, 2004.
 7. Leonard K. J., The Role of Patients in Designing Health Information Systems: The Case of Applying Simulation Techniques to Design an Electronic Patient Record (EPR) Interface, "Health Care Management Science" 2004, vol. 7.
 8. Kamiński M., Duplaga M., Kozierkiewicz A., ICT w służbie ochrony zdrowia, Raport Konfederacji Pracodawców Polskich, www.orbiplus.pl/businessandlife/ business/iwsozr.pdf [dostęp 10.09.2012].
 9. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Schloeffel P., Beale T., Hayworth G., Heard S., Leslie H., The relationship between CEN 13606, HL7, and openEHR, http://www.oceaninformatics. com/Media/docs/Relationship-between.pdf [dostęp 12.09.2012].
 11. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657; Nr 174, poz. 1039).
 12. Zdrowie w normie, http://www.uhc.com.pl [dostęp 02.04.2011].
 13. http://epractice.eu/en/news/310059 [dostęp 20.09.2012].
 14. http://rynek zdrowia.pl, 13.08.2012 [dostęp 12.09.2012].
 15. http://www.ikp.gov.pl/informacje-o-ikp2 [dostęp 20.09.2012].
 16. http://www.im.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/UK_Healthcare_in_DK/Colophon. aspx [dostęp 12.09.2012].
 17. http://www.medcom.dk/dwn445 [dostęp 20.09.2012].
 18. http://www.p-b-xport.at/images/stories/news/symp_brno/presentations/mladek.pdf [dostęp 20.09.2012].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu