BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczne
Knowledge and perception of e-Health among the students of Public Health
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 539-551, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
e-zdrowie, Proces zarządzania, Badania empiryczne, Dane medyczne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
e-health, Management process, Empirical researches, Medical data, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnym świecie technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) są coraz bardziej popularne i znajdują zastosowanie w niemal wszystkich obszarach aktywności człowieka. E-handel, transakcje bankowe (e-bankowość), komunikacja (e-mail i telefonia komórkowa), e-learning itp. stanowią przykłady konkretnych zastosowań. Systemy opieki zdrowotnej oraz cała sfera świadczenia usług medycznych także tworzą obszar, w którym z powodzeniem mogą być stosowane technologie informacyjne i komunikacyjne. Rozwój technologii komputerowych i Internetu stworzył nowe możliwości dla lekarzy, ich pacjentów oraz menedżerów służby zdrowia. Przykłady konkretnych zastosowań obejmują sieci informacji medycznej, systemy zbierające dane medyczne pacjentów, usługi telemedyczne, portale medyczne oraz inne narzędzia wykorzystywane do działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, monitorujących stan zdrowia oraz takie, które służą usprawnieniu zarządzania placówką medyczną i podniesieniu jej konkurencyjności.(fragment tekstu)

The article attempts to explore the concept of awareness of e-health in the group of respondents professionals in the area of medical services. The article presents the results of research carried out in a group of students of the Medical University in Lublin in June 2012. The study was conducted to know the level of knowledge and perception of Public Health students on e-health. They wanted to know the attitudes and opinions regarding the acceptance of e-health, a desire to use this type of application and awareness of the importance and potential benefits of such solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Broeus T. H. F., Rianne M. H. A., Huins in't Veld et al., Determinants of Successful Telemedicine Implementations: a Literature Study, "Journal of Telemedicine and Telecare" 2007, vol. 13 (6), s. 303-309.
  2. Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic And Social Committee and The Committee of the Regions, e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, Brussels, 30.04.2004, COM (2004) 356 final.
  3. Darkins A. W., Cary M. A., Telemedicine and Telehealth: Principles, Policies, Performance and Pitfalls, Springer, New York 2000.
  4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
  5. Stroetmann K. A., Jones T., Dobrev A., Stroetmann V. N., eHealth is Worth it. The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites, European Communities, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu