BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drelichowski Ludosław (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Oszuścik Grzegorz
Title
Evaluation of the efficiency of integrated ERP system sand Business Intelligence tools in the application case in health care and public administration
Ocena efektywności zastosowań systemów zintegrowanych ERP oraz narzędzi Business Intelligence w ochronie zdrowia i administracji publicznej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 553-568, tab., wykr., bibliogr.18 poz.
Keyword
Hurtownie danych, Zintegrowane systemy zarządzania, Bazy danych, Ochrona zdrowia
Data warehouse, Integrated Management System, Databases, Health care protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocenę efektywności zastosowań zintegrowanych systemów klasy ERP oraz narzędzi Business Intelligence przeprowadzono w niniejszej pracy poprzez analizę przykładów ich wykorzystania w jednym z nowocześnie zarządzanych szpitali oraz doświadczeń z eksploatacji systemów BI w organach administracji publicznej. Analiza sukcesów oraz zaskakujących porażek pozwoliła sprecyzować kluczowe czynniki powodzenia lub porażki w zakresie efektywności zastosowań narzędzi BI w zarządzaniu. Stwierdzone zasady zapewnienia bezwarunkowej zgodności zawartości hurtowni danych z bazami danych transakcyjnych stanowią, zdaniem autorów, warunek konieczny długookresowego sukcesu zastosowania BI w procesach podejmowania decyzji. Rozwiązania takie zapewnić może proponowany w pracy system organizacji przetwarzania danych skutecznie zweryfikowany w wieloletniej eksploatacji w przedsiębiorstwie poligraficznym POZKAL w Inowrocławiu. Rozwiązanie takie wymusza zgodność baz danych transakcyjnych z zawartością hurtowni danych, często niedocenianą przez autorów publikacji z tej dziedziny.(abstrakt oryginalny)

The research implemented over the last five years concerns analysis of the determinants of ERP systems' implementation and Business Intelligence tools in a hospital and in public administration agencies. It justifies the attempt to make a synthesis of former publications. Many aspects of the problem were presented in Volume 59 of the "Studies & Proceedings", published by the Polish Association for Knowledge Management. The problems which were considered in the literature and include results of evaluation of empirical studies on the effective implementation of the new standards of the strategy of formation of integrated systems. Article describes examples of applications of Business Intelligence solutions in a medium-size hospital, where the solutions were intended to improve the efficiency of financial management, which is a weak point of a great number of public health care facilities. A comprehensive analysis of the efficiency of various areas of medical services provided by the hospital was presented in a number of reports generated by a data warehouse developed within the SIMPLE ERP system and conveyed using OLAP tools. The high rank of ERP systems as a basis for applications of a data warehouse and BI tools has been emphasised by numerous researchers. The development of a data warehouse and reporting by means of OLAP tools improved the process of efficient management through the hospital economic director's collaboration in the design of the BI solutions.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Choe J., Inter-organizational relationship and the flow of information through value chains, "Information & Management" 2008, vol. 45, pp. 444-450.
 2. Czarnacka-Chrobot B., Typowe czynniki niepowodzenia w realizacji informatycznych przedsięwzięć projektowych - spojrzenie Standish Group, in: Dylematy zarządzania projektem informatycznym, eds M. Miłosz, J. K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2006.
 3. Drelichowski L., Czynniki determinujące zastosowanie narzędzi business intelligence w sektorze MSP oraz zarządzaniu regionalnym, "Studia Informatica" 2009, no. 24, pp. 111-122.
 4. Drelichowski L., Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu, Komputerowe Systemy Zarządzania WN WZ UW, Warszawa 2009.
 5. Drelichowski L., Bobek S., Bojar W., Chęsy W., Cilski B., Czechumski W., Feoli E., Fronczak E., Ganis P., Graul C., Gruden T., Gvozdenović M., Kołodziejski M., Lewandowski R., Łagodziński M., Oszuścik G., Siwiec J., Sternad S., Wawrzyniak K., Zarzycki H., Methodological aspects and case studies of Business Intelligence applications tools in Knowledge Management, "Studies & Proceedings" 2012, vol. 59, Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz.
 6. Drelichowski L., Stawicka M., Cilski B., Budowa Międzyregionalnych Hurtowni Danych i rozwiązań automatycznych analiz cenników i kosztów działalności firm usług komunalnych dla potrzeb władz samorządowych, "Studia i Materiały" Polskiego Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, no. 25, Bydgoszcz 2010, pp. 42-53.
 7. Hsieh J. J. P. A., Wang W., Explaining Employees' Extended Use of Complex Information Systems, "European Journal of Information Systems" 2007, vol. 16, no. 3, pp. 216-227.
 8. Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 9. Klimek G., Unold J., Wiki jako nowoczesne narzędzie zarządzania wiedzą. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Wydawnictwo UE, Katowice 2011.
 10. Kobis P., Poziom informatyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych technik wspomagania decyzji oraz technik multimedialnych. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Wydawnictwo UE, Katowice 2011.
 11. Kwahk K. Y., Lee J. N., The Role of Readiness for Change in ERP Implementation: Theoretical Bases and Empirical Validation, "Information & Management" 2008, vol. 45, no. 7, pp. 474-481.
 12. Lech P., 80/20 Role in ERP System Implementation - A Case Study on Maximizing ROI, Preceedings of then 11-th Europien Conferenceon Information Technology Ewaluation, Genoa 2004, pp. 342-352.
 13. Lee D. H., Lee S. M., Olson D. L., Chung S. H., The Effect of Organizational Support on ERP Implementation, "Industrial Management & Data Systems" 2010, vol. 110, no. 1-2, pp. 269-283.
 14. Lewandowski R., Wawrzyniak K., Lagodziński M., Fronczak G., Czechumski W., The application of business intelligence solutions in a health care organization, "Studies & Proceedings" PSZW, vol. 58, Bydgoszcz 2012, p. 89-100.
 15. Shih Y. Y., Huang S. S., The Actual Usage of ERP Systems: An Extended Technology Acceptance Perspective, "Journal of Research and Practice in Information Technology" 2009, vol. 41, no. 3, pp. 263-276.
 16. Umble E. J., Haft R. R., Umble M. M., Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and CSF, "European Journal of Operational Research" 2002, vol. 146, no. 2, pp. 241-257.
 17. Uzoka F. M. E., Abiola R. O., Nyangeresi R., Influence of Product and Organizational Constructs on ERP Acquisition Using an Extended Technology Acceptance Model, "International Journal of Enterprise Information Systems" 2008, vol. 4, no. 2, pp. 67-83.
 18. Youngberg E., Olsen D., Hauser K., Determinants of Professionally Autonomous End User Acceptance in an Enterprise Resource Planning System Environment, "International Journal of Information Management" 2009, vol. 29, pp. 138-144.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu